Disclaimer

ASVZ besteedt bijna dagelijks zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op haar website. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is of onjuistheden bevat.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen wij u contact op te nemen met ons. Gegevens over het gebruik van onze site die wij krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Auteursrecht
Op alle items op de website van ASVZ rust auteursrecht. Voor het overnemen ervan dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van ASVZ. Linken en verwijzen naar de internetpagina's van ASVZ mag altijd. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Aansprakelijkheid
ASVZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

ASVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan haar toegezonden e-mails en faxen.

Privacyverklaring
ASVZ respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die de gebruiker verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.