Het Triple-C behandelhuis

We hebben het gedachtegoed van Triple-C verbeeld in het Triple-C Behandelhuis.

Het Triple C Behandelhuis

Het fundament: de menselijke behoeften

Het belangrijkste uitgangspunt van Triple-C is dat cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis mensen zijn en dus ook menselijke behoeften hebben. Begeleiding en behandeling volgens Triple-C is volledig gericht op beantwoorden aan – en vervullen van menselijke behoeften van cliënten. Cliënten straffen, vastbinden of afzonderen doen we dan ook niet. In plaats daarvan werken we aan een onvoorwaardelijke en gelijkwaardige ondersteuningsrelatie, waarin we cliënten menselijk en wenselijk gedrag ‘voorleven’.