Triple-C Systeemprogramma

Triple-C implementeren en uitvoeren gaat natuurlijk niet vanzelf. Triple-C vraagt dat iedereen in het behandelsysteem denkt, kijkt en handelt vanuit het fundament van het Triple-C Behandelhuis: de menselijke behoeften. Het Triple-C Systeemprogramma ondersteunt alle leden van het behandelsysteem door middel van training en coaching om de uitgangspunten, pijlers, doelen en het perspectief van het Triple-C Behandelhuis te implementeren en uit te voeren.
Begeleiders, orthopedagogen, leidinggevenden, managers en directeuren gaan gedurende vijf dagen in actieve, creatieve sessies aan de slag met casussen uit hun eigen praktijk.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het Triple-C Systeemprogramma? Neem dan contact op met het secretariaat zorgondersteuning.

Triple-C® is als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Dit houdt in dat onbevoegden geen Triple-C trainingen mogen verzorgen.