Wetenschappelijk onderzoek

ASVZ partner van Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking

ASVZ is partner van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, onderdeel van de Universiteit Tilburg.

Tess Tournier is 1 februari 2014 gestart als promovendus vanuit ASVZ. In haar promotieonderzoek gaat Tess na wat de specifieke succesfactoren voor begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Hierin zal zij persoonsfactoren, de context en de organisatie meenemen. Prof dr. Petri Embregts is betrokken als eerste promotor.

Wetenschappelijk onderzoek naar Triple-C

Dát Triple-C werkt, merken we elke dag aan onze cliënten. Maar wát er precies werkt en wat Triple-C precies is, dat onderzoekt Tess Tournier aan de Academische Werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ aan Tilburg University. Daar verzamelt zij onder leiding van prof. dr. Petri Embregts wetenschappelijk bewijs voor de effecten van Triple-C. ‘De eerste puzzelstukjes vallen op hun plek.’

Triple-C is al bijna dertig jaar in ontwikkeling. Die ontwikkeling vindt plaats op de werkvloer. In het contact tussen begeleiders en cliënten, maar ook in het contact tussen begeleiders, managers en behandelaars.

Van de werkvloer naar de wetenschap…

‘Triple-C was tot voor kort een schoolvoorbeeld van practice based evidence’, vertelt Tess Tournier. ‘Er is wel vaker onderzoek naar gedaan, dat onder andere resulteerde in de Triple-C Index. Om de effectiviteit van Triple-C te kunnen toetsen, is het allereerst belangrijk te weten wat Triple-C precies is.
In dit promotieonderzoek zijn we daarom begonnen om Triple-C helemaal af te pellen naar de kern. Hiervoor hebben we elke zin uit het boek Het gewone leven ervaren opgedeeld in codes. Daarbij stelden we ons steeds de vraag: Wat zegt dit precies over Triple-C ? Zegt het iets over de visie? Over de begeleiders? Of de organisatie?

Daarnaast betrekken we de praktijkkennis van de mensen die iedere dag met Triple-C werken. Dit doen we in interviews met de bedenkers van Triple-C en in focusgroepen met verschillende professionals uit het werkveld. Doel van mijn promotieonderzoek is om de practice-based interventie Triple-C evidence based te maken.’

 …en weer terug

‘De Academische Werkplaats is sterk gericht op valorisatie’, vervolgt Tess. Dat betekent zoveel als: zorgen dat het onderzoek weer in de praktijk terecht komt. Als we straks precies weten wat de werkzame elementen van Triple-C zijn en welk effect ze hebben op cliënten, kunnen we dat in de praktijk heel gericht gaan toepassen. Bovendien wordt het zo gemakkelijker om Triple-C in de praktijk over te dragen.’

 

Triple-C in Australië

September 2016 vond in Melbourne het IASSIDD plaats. Op dit internationale congres komen zorgorganisaties en onderzoekers van over de hele wereld samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tess Tournier was daar om een presentatie te geven op een mini-symposium over het onderzoek en de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Een hele ervaring.

Tess Tournier Melbourne Tess Tournier Melbourne2