Volwassenen

Je bent 18 jaar geworden, en dus volwassen. Je gaat het huis uit om op eigen benen te staan, start een relatie en denkt er misschien over een gezin te vormen. Zo kan het gaan, maar zo gaat het niet altijd. Wat is nu eigenlijk het voornaamste kenmerk van volwassen worden? Dat je zelfstandig bent, je eigen vrienden hebt. Dat je je dag zinvol weet in te vullen en een plek hebt waar je prettig woont. Volwassenheid verwijst naar zelf keuzes maken, je eigen leven vormgeven en verantwoordelijkheden dragen.

Regie over eigen leven
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen de regie over hun eigen leven niet op alle punten zelf voeren. Zij hebben in meer of mindere mate hulp nodig bij het vervullen van hun levensidealen of bij het ontwikkelen en onderhouden van vaardigheden. Door samen met de cliënt te bepalen wat we gaan doen en hoe we het gaan doen, geven we hem ondersteuning waar dat nodig is. Zonder de regie over te nemen. Maar door de cliënt bij te staan in het nemen van eigen beslissingen, binnen de marges van de mogelijkheden.  En die marges zijn rekbaar. Zo zijn er mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking, die nauwelijks kunnen aangeven wat voor muziek ze willen horen. Er zijn daarentegen ook jonge ouders met een verstandelijke beperking die ondersteuning vragen bij het opvoeden van hun kind.

Afgestemde zorg
Omdat we zoveel verschillende personen als cliënt hebben, is er een grote variatie in zorg- en dienstverlening; of het nu gaat om zelfstandig of beschut wonen, werk of dagbesteding, om leren of om vrijetijdsbesteding.
Voor de ene persoon zijn het dagelijkse ritme, geborgenheid, genegenheid en het ervaren van contact een belangrijk element. Voor een ander kan dat het volgen van een training zijn om zelfstandiger te kunnen gaan wonen. Voor alle soorten ondersteuning geldt dat wij met goede, afgestemde zorg willen bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan van onze cliënten.