Gezinnen

De laatste jaren wordt er steeds vaker een beroep gedaan op zorgorganisaties door vrouwen/ouders met een verstandelijke beperking die voor het eerst zwanger zijn of reeds een of meer kinderen hebben. Het is dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een organisatie om te zoeken naar een zo goed mogelijke vorm van ondersteuning, ook in het belang van het (ongeboren) kind. In de loop van de tijd heeft ASVZ behoorlijk wat ervaring opgedaan in het begeleiden van zwangere moeders en ouders met een verstandelijke beperking.

Gezins- en ouderbegeleiding
De begeleiding aan gezinnen met een of twee ouders met een verstandelijke beperking kan bestaan uit verschillende vormen:

Indien nodig, kan er ook een combinatie van begeleidingsvormen ingezet worden.

De inzet en zwaarte van de ondersteuning wordt bepaald door meerdere factoren. Zo zijn er gezinnen waar een uitstekend steunend sociaal netwerk is van ouders en familie. Als er nauw met dit netwerk kan worden samengewerkt, hoeft de professionele zorg- en dienstverlening minder intensief te zijn. Een ondersteunende (niet verstandelijk beperkte) partner kan eveneens een positieve invloed hebben.

Terwijl de gezinsondersteuning en de begeleiding bij het zelfstandig wonen vooral gericht zijn op praktische zaken, concentreert de pedagogische gezinsbehandeling zich meer op opvoedkundige aspecten. De hulpverlening is gericht op het hele gezin. Dat wil zeggen dat alle gezinsleden erbij betrokken worden. Medewerkers zijn thuis in diverse opvoed- en begeleidingsprogramma’s. Inzet is mogelijk van video-hometraining of video- interactiebegeleiding.

Binnen alle ondersteunings- en begeleidingsvormen wordt niet alleen aandacht besteed aan de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Ook het welbevinden van de ouder(s) wordt goed in de gaten gehouden.

Project Ouder en kind
Sinds een aantal jaren heeft ASVZ ook een speciaal ouder en kind-project, waar moeders/ouders met hun kind(eren) in een eigen appartement wonen. Elke moeder heeft een persoonlijk begeleider en er is 24 uur begeleiding in het gebouw aanwezig, waarop zij indien nodig kunnen terugvallen. Ook aanstaande moeders kunnen terecht binnen dit project. Zij krijgen de noodzakelijke begeleiding bij het uitdragen van de zwangerschap, de bevalling en het vormgeven van het ouderschap. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk samenwerking gezocht met het reguliere aanbod voor (toekomstige) ouders, zoals voorzorg, kraamzorg en consultatiebureau.

Voor meer informatie, zie Ouder en kind.