Methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering

Het project Ouder en kind kan worden opgevat als de meest intensieve vorm van gezinsbegeleiding. Daarom is er ook regelmatig overleg met de gedragsdeskundigen die zich hebben gespecialiseerd in gezinsbegeleidingsmethodieken. Daarnaast vindt er uitwisseling van kennis en ervaringen plaats via de expertisegroep Gezinsbegeleiding en Gezinsondersteuning van Carante Groep.

Ook zijn er contacten met een aantal universiteiten, onder andere in Amsterdam en Gent, ten behoeve van onderzoek en deskundigheidsbevordering. Wat men vooral wil bekijken is welke factoren leiden tot succesvol ouderschap, wat de mogelijkheden zijn in het ondersteunen van de cliƫnten en waar nog gaten zitten. Tevens is aansluiting gezocht bij landelijke platforms en werkgroepen rondom ouderschap en kinderwens bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook worden er bijdragen geleverd aan (inter)nationale conferenties omtrent dit onderwerp.