Trainingshuis

Het trainingshuis Aida van ASVZ is een locatie voor verblijf zonder behandeling en bevindt zich in Capelle aan den IJssel. De cliënten hebben ieder een eigen appartement. Er is 24 uur per etmaal achterwacht aanwezig vanuit een nabijgelegen locatie van de ASVZ. Binnen het trainingshuis volgen cliënten een trainingsprogramma om toe te werken naar zelfstandig wonen. Het trainingshuis is een plek waar cliënten behalve training ook ervaring kunnen opdoen in het zelfstandig wonen. Ze ervaren hoe het is om een eigen appartement te hebben en wat er allemaal komt kijken bij zelfstandig wonen.

Binnen het trainingsprogramma wordt gewerkt met doelen. Dit zijn zowel praktische doelen (zoals koken en huishouden) als persoonlijke ontwikkelingsdoelen (sociaal en emotioneel). Het uitgangspunt is dat er in eerste instantie veel vaardigheden samen met de begeleider geoefend worden om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Tijdens de voortgang van de training bekijken persoonlijk begeleider en cliënt samen welke begeleidingsafspraken er nodig zijn. In het toewerken naar zelfstandigheid zullen er in de loop van de training afspraken afvallen omdat de cliënt steeds zelfstandiger wordt. De trainingsduur varieert per cliënt, maar is gemiddeld zo’n twee jaar. Het is een vrijwillige vorm van hulpverlening.

Voor meer informatie over het trainingshuis kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling.

Lees meer...