Trainingsprogramma

Binnen het trainingsprogramma worden cliënten getraind in het zelfstandig wonen. Samen met de cliënt wordt een trainingsprofiel ingevuld om te kijken over welke vaardigheden de cliënt al beschikt en welke hij/zij nog wil leren in het toewerken naar zelfstandig wonen.
Voorbeelden van deze vaardigheden zijn:

  • koken en boodschappen doen

  • huishouden

  • administratie: post openen, beantwoorden en opbergen

  • financiën: omgaan met je budget en betalingen op tijd doen

  • sociaal netwerk: contact onderhouden met familie, vrienden en buren

  • dag indelen: werk of dagbesteding en vrije tijd

  • contact met instanties: gesprekken voeren en telefonisch contact

Verder wordt er aandacht besteed aan zaken als: ‘opkomen voor jezelf’, ‘grenzen aangeven’, ‘keuzes maken’, ‘beslissingen nemen’.

Voor deze hulpvragen worden in het individueel plan doelen opgesteld waarmee de cliënt aan de slag kan gaan. Samen met de persoonlijk begeleider plant de cliënt een aantal begeleidingsafspraken per week om aan deze doelen te werken. Elke drie maanden worden deze doelen geëvalueerd en elk half jaar wordt het individueel plan bijgewerkt.

Er is naast deze begeleiding ook een dagelijkse inloop mogelijkheid. Dit kan van maandag tm vrijdag tussen 9:00-10:00 en tussen 16:00-17:00. Het inloopmoment is bedoeld voor vragen die niet kunnen blijven liggen tot de volgende afspraak.

Het trainingsprogramma is te volgen binnen het trainingshuis, maar daarnaast ook mogelijk voor cliënten die een eigen woning huren. Zij worden dan ambulant begeleid. Het trainingsprogramma wordt geboden door begeleiders vanuit het trainingshuis.