Zelfstandig wonen met begeleiding

Een eigen plek hebben om te wonen en als volwaardig burger in het leven staan, dat is wat veel mensen met een verstandelijke beperking heel graag willen. Daar komt natuurlijk wel wat bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan het op tijd betalen van huur, gas en licht. Denk ook aan het organiseren van het huishouden of aan het onderhouden van contact met familie, buren en kennissen. Het valt niet mee om dat allemaal goed te doen en de meeste mensen kunnen daar wel enige hulp bij gebruiken.

ASVZ heeft veel ervaring op het gebied van ambulante woonbegeleiding. De ondersteuning die wij bieden is erop gericht dat mensen een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. De begeleiding kan bestaan uit hulp bij het plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten, het structureren van de dag en sociale participatie. Bij de dienstverlening wordt rekening gehouden met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de individuele cliƫnt.