Dagcentrum Vincentius

Schoorstraat 4
5071 RA Udenhout
013 5118000


In het dagcentrum vinden onder meer activiteiten plaats voor cliënten met een belevingsgerichte vraag. Doel van deze activiteiten is niet zozeer het toewerken naar een eindresultaat maar meer het meedoen of meebeleven en het in stand houden of aanleren van vaardigheden.

Naast belevingsgerichte activiteiten zijn er ook spel- en ontwikkelingsactiviteiten die gericht zijn op de motoriek. Ook kunnen cliënten eenvoudige vormen van handvaardigheid en handwerken verrichten. Tevens zijn er mogelijkheden om huishoudelijke taakjes voor het dagcentrum uit te voeren als cliënten daar plezier aan beleven, zoals koffie of thee zetten, afwassen of de was vouwen.

Binnen dagcentrum Vincentius zijn verschillende groepen cliënten die zich bezighouden met activiteiten met een meer arbeidsmatig karakter. Hier worden producten gemaakt als slingers, sieraden, kaarten, spaarpotten en schalen van papier-maché, schilderijtjes en verjaardagspakketten. Deze producten zijn bestemd voor verkoop binnen de winkels van ASVZ in de regio.

Vanuit het dagcentrum worden ook allerlei buitenwerkzaamheden uitgevoerd, zoals tuinieren, en dienstverlenende activiteiten ten behoeve van andere voorzieningen op de locatie. De cliënten die aan deze activiteiten deelnemen vinden het fijn om buiten te werken en kortdurende klusjes te doen, zoals het wegbrengen van de was van en naar de woningen.