Voor organisaties / werkgevers

De dagactiviteiten voor volwassenen kenmerken zich door de vele keuzemogelijkheden.
ASVZ heeft een grote verscheidenheid aan dagcentra en werkprojecten, zowel op terreingebonden locaties als meer geïntegreerd in de samenleving.
Om een passend activiteitenprogramma te realiseren, werken we samen met andere organisaties binnen de regio.

Regiomanager Dagactiviteiten Lex Eikenaar:
Het belang van onze cliënten, burgers van de maatschappij, staat bij ASVZ voorop. We gaan niet uit van een model, maar kijken voor de mensen die wij begeleiden genuanceerder.

We komen graag in contact met uw organisatie om te praten over mogelijkheden tot samenwerking.