Voor vrijwilligers

U overweegt vrijwilliger te worden? Of u nu regelmatig als bezoekmaatje langskomt, een aantal keer per jaar helpt met een feest of iedere week assisteert bij een activiteit, er zijn mogelijkheden genoeg. Uw bijdrage als vrijwilliger is voor mensen met een beperking en voor ASVZ van onschatbare waarde. 

Ga voor meer informatie over vrijwilligerswerk en contactgegevens naar /vrijwilligers/

Als je zorg van ASVZ ontvangt, kunnen we je inzet als vrijwilliger ook heel goed gebruiken. Vertel het aan je begeleider.