De Lei

Pearl Buckerf 167
3315 BD Dordrecht
(T) Zorgbemiddeling 0184 - 491200

Locatie en omgeving
De Lei ligt aan de rand van Dordrecht, in de wijk Stadspolders. In de nabije omgeving bevinden zich diverse winkelcentra. De Lei is goed bereikbaar met openbaar vervoer, station en bushalte bevinden zich op loopafstand. Met de stadsbus is ook het oude centrum van Dordrecht snel bereikbaar. In de omgeving bevinden zich natuur- en recreatiegebieden, zoals de Biesbosch en de Merwelanden. De hoofdlocatie wordt gevormd door geschakelde eengezinswoningen. Hier wonen 15 cliënten. Verder beschikt de Lei over tweekamerappartementen.

Woning
In de hoofdlocatie wonen de cliënten in kleine groepen en per groep hebben ze de beschikking over een huiskamer. Er zijn ook cliënten die in een appartement alleen wonen of een eengezinswoning delen met 2 medecliënten op enige afstand van de hoofdlocatie.

Groepssamenstelling
De groepssamenstelling varieert, afhankelijk van de hulpvraag, het niveau, de leeftijd en de interesses. Sommige cliënten willen graag alleen wonen, maar weer anderen stellen het op prijs in gezelschap van anderen te verkeren. De vraag om nabijheid van begeleiding is mede bepalend voor de vorm van wonen en/ of de groepssamenstelling. De Lei is niet geschikt voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn.

Sfeer
De sfeer van de woningen wordt in grote mate bepaald door de cliënten zelf. Hierbij zijn huiselijkheid en veiligheid belangrijke uitgangspunten.

Dagactiviteiten
De cliënten van de Lei hebben verschillende vormen van dagactiviteiten. Zij werken in het vrije bedrijf, werken onder begeleiding van een job-coach of werken met behoud van een uitkering. Voor vrijetijdsbesteding is er een divers aanbod van activiteiten in de nabije omgeving.

Begeleiding
In de begeleiding van de cliënten staan hulpvragen die zij/hij stelt centraal. Veel vragen liggen op het gebied van ADL, maar ook wordt er hulp geboden op het sociaal emotionele vlak. Zoals bij het leggen en onderhouden van contacten en het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Er is sprake van 24-uurs bereikbare begeleiding. In de nacht is er op de hoofdlocatie een slaapdienst.

Bereikbaarheid
De Lei is goed bereikbaar met openbaar vervoer, NS station op loopafstand.