OP KOERS IN VERANDERENDE TIJDEN

Met veranderingen in de zorg hebben gemeenten er flink wat zorgtaken bij gekregen. De decentralisaties (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) en de omvorming AWBZ - Wet Langdurige Zorg zijn omvangrijke transities. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van (thuiswonende) mensen met een beperking, gedragsproblemen en psychiatrische problemen. Dit kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of zelfs hele gezinnen zijn. Aan ons allemaal de taak om deze mensen – jong en oud – zo goed mogelijk te laten meedraaien in de maatschappij. ASVZ kent haar cliënten, burgers van de maatschappij, als geen ander en deelt graag kennis. Wij verkennen mogelijkheden en komen graag met u in contact.

De website www.hoeverandertmijnzorg.nl informeert cliënten over veranderingen in het zorgstelsel en beantwoordt een veelvoud aan vragen die leven bij mensen die voorheen een ABWZ-indicatie hadden.