Eropafteam gaat Capellebreed werken

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Na de goede resultaten van het Eropaf team in het  project Buurten met Uitzicht wordt het Eropafteam uitgebreid om ook bewoners in andere aandachtsbuurten te ondersteunen. Vanaf deze maand gaat het Eropaf team Capelle ook in de Gebouwenbuurt en Operabuurt bij  bewoners met multi-problemen op bezoek.

Op basis van signalen van samenwerkingspartners als woningcorporatie Havensteder, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de politie, gaan de coaches van het Eropaf team Capelle bij bewoners langs. Bewoners kunnen dan worden ondersteund op het gebied van bijvoorbeeld werk, inkomen, schulden, opvoeding, gezondheid \en  eenzaamheid. Wethouder Hartnagel: "We willen gezinnen ondersteunen die op verschillende fronten problemen hebben. Dat kan variëren van eenzaamheid tot huiselijk geweld en van gezondheidsproblemen tot schulden. Met de nieuwe aanpak verleggen we de focus steeds meer naar mensen begeleiden naar werk, als zinvolle dagbesteding en zeker ook om inkomens- en schuldproblemen aan te kunnen pakken.”

Samenstelling team
Het huidige Eropafteam voor Buurten met Uitzicht bestaat uit: maatschappelijk werk, buurtcoach, jongerencoach, ouderenwerker, buurtmoeder, medewerker schuldhulpverlening, incassomedewerker Havensteder en pedagogisch medewerker ASVZ. “We gaan schuldproblematiek en werk en inkomen extra aandacht geven”, vertelt Hartnagel. Daarom gaat een jobcoach de plek van de ouderwerker innemen. Het team wordt vanwege de verbreding van het werk versterkt met twee maatschappelijk werkers, een jongerencoach en een buurtcoach.  “De buurmoeders blijven een rol spelen bij het doorverwijzen”, vertelt Hartnagel, “de ervaring leert dat zij door hun ervaring snel ‘achter de voordeur’ kunnen komen.”

Uitgebreide intake
Een uitgebreide intake is voor het Eropafteam Capelle belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de situatie. Samen met de bewoners wordt een actieplan opgesteld  “De inzet en betrokkenheid van de bewoner om zijn of haar situatie te verbeteren zijn voorwaarden om te kunnen begeleiden en de problemen aan te pakken”, legt verantwoordelijk wethouder uit. Daarna gaat het Eropafteam met de bewoner aan de slag om samen bijvoorbeeld de administratie te ordenen, een uitkering aan te vragen, voorbereidingen te treffen voor een schuldhulpverleningstraject of te helpen met de opbouw van een sociaal netwerk.
 
Bereikbaarheid
Het Eropafteam is te bereiken via info@eropafcapelle.nl  of (010) 7950380. Vanaf deze maand zal het Eropaf team ook te bereiken zijn aan de Linie 7a en een nog te bepalen locatie in Schollevaar-Oost. De gemeenteraad stelde in november extra geld beschikbaar om de brede aanpak mogelijk te maken.