Opening Huis van de Waard

In de Hof van Alblas werd op zaterdag 30 november het ‘Huis van de Waard’ geopend, waar (kwetsbare) inwoners gedurende een aantal uren per dag/dagdelen per week samen met hun mantelzorger(s) terecht kunnen. Vrijdagmorgen werd de opdracht voor dit proefproject ondertekend. De betrokken partijen zijn: ASVZ, de WMO-raad Molenwaard, Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek, L. en N. Smit’s Stichting, Regionale Sociale Dienst en Avelingen, MEE Alblasserwaard Vijfheerenlanden, , AV Zorggroep, Eleos, Philadelphia, Rivas, Yulius, Leger des Heils, Zorgkantoor en de Gemeente Molenwaard.