Media on demand

ASVZ TV biedt de mogelijkheid aan cliënten van ASVZ om te beeldbellen met begeleiders. Het is een vooruitstrevende manier om naast het persoonlijke contact de cliënt te begeleiden in het dagelijks leven.

Beeldbellen maakt het mogelijk om tegelijkertijd te praten en te zien. Een ingewikkelde vraag bijvoorbeeld over een ontvangen brief kan snel duidelijker worden wanneer de cliënt de brief voor de webcam houdt en de begeleider kan meelezen en een (voorlopig) advies geven. Hierdoor kan een cliënt meteen gerustgesteld worden. In een later stadium kan hier indien nodig, tijdens een huisbezoek, verder over worden gepraat. Tijdens het beeldbelcontact kan ook even met elkaar gesproken worden over de activiteiten van de dag. De cliënt kan er bijvoorbeeld op geattendeerd worden dat hij/zij in de middag een afspraak heeft bij de dokter.

Ook biedt ASVZ TV, ter bevordering van de zelfredzaamheid, digitale cursussen aan. Bijvoorbeeld over huishoudelijke taken, maar ook over het opladen van een chipknip of het reizen met openbaar vervoer. Ze worden verduidelijkt met foto’s en instructiefilms. De cliënt kan thuis, op de tijd die hem/haar uitkomt, de cursus volgen en meteen in de praktijk brengen.