4 vragen over coronavirus aan: Bertina Spelt

Terug naar nieuwsoverzicht

Bertina Spelt werkt bij ASVZ als coördinator cliëntzeggenschap in team Zeggenschap. Zij sprak de afgelopen maanden, onder andere via de speciale luisterlijn, veel cliënten over de coronamaatregelen. Cliënten konden deze luisterlijn bellen voor een luisterend oor of om vragen te stellen. Bertina vertelt wat ASVZ doet met deze signalen en wensen?

Kun je iets vertellen over de luisterlijn voor cliënten?

‘Het was in veel opzichten een ingewikkelde tijd voor de meeste cliënten. Zij kregen te maken met maatregelen die ze niet gewend waren en waar ze niet altijd invloed op hadden. Dat was pittig! Daarom hebben we een luisterlijn opgezet waar ze naartoe konden bellen. Bijvoorbeeld om vragen te stellen of voor een luisterend oor. Signalen die we binnen kregen, over bijvoorbeeld bezoekregels, gaven we – uiteraard geanonimiseerd – door aan de adviesgroep corona. Nu er bij regels vooral per cliënt wordt gekeken wat er mogelijk is en het dus vooral op maatwerk neerkomt, is de luisterlijn op 1 juli gestopt.’

Hoe betrekt ASVZ cliënten bij het vormgeven van de anderhalvemetersamenleving?

‘We vragen cliënten om mee te denken. Zij hebben vaak goede ideeën en vinden het fijn om inspraak te hebben. Terecht natuurlijk! Daarom organiseren we digitale cafés waar we in gesprek gaan met cliënten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Daarnaast moedigen we begeleiders op woningen aan om dit ook te bespreken met bewoners en vragen we de Sectorale Cliëntenraden dit te bespreken. Alle informatie die we ontvangen, gebruiken we bij het behartigen van de belangen van cliënten. Dat doen we vanuit team Zeggenschap en samen met de Centrale Cliëntenraad.’

Welke wensen heb je ontvangen?

‘Cliënten vinden hygiëne heel belangrijk. Zoals het handen wassen. Dat wordt veel benadrukt. Ze vragen ook of we zeeppompjes bij liften neer kunnen zetten. Daarnaast krijgen we ook praktische tips, bijvoorbeeld over hoe we 1,5 meter zichtbaar kunnen maken, zodat je beter afstand kan houden. Ten slotte krijgen we ook mooie voorbeelden over de dingen die wél kunnen. Cliënten en begeleiders zijn heel creatief in het zoeken van activiteiten die je wel kan doen, zoals darten, hardlopen met de begeleider en samen taarten bakken.’

Hoe ga je de informatie delen met anderen?

‘We geven een terugkoppeling aan de mensen die meedenken. Daarnaast bespreken we alle wensen en tips met de adviesgroep corona, zodat ze die informatie mee kunnen nemen in het onderzoeken en uitwerken van richtlijnen voor ASVZ.'

Meer lezen?

In de rubriek '4 vragen over coronavirus aan ...' vertelt een medewerker van ASVZ wat voor effect het coronavirus heeft op zijn of haar werk. Lees bijvoorbeeld ook het verhaal van: