4 vragen over coronavirus aan: Elise de Borst

Terug naar nieuwsoverzicht

Elise de Borst werkt bij ASVZ als teamleider Helpdesk Medische Dienst. De medewerkers van de Helpdesk Medische Dienst krijgen als eerste medewerkers van woningen aan de lijn die bellen, omdat een bewoner gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting. Wat gebeurt er vanaf het moment dat een telefoontje binnen komt?

Hoe komt een melding van een mogelijke coronabesmetting bij de Helpdesk Medische Dienst binnen?

‘We hebben een speciale telefoonlijn die medewerkers van woningen moeten bellen als er vragen en/of verdenkingen zijn rond het coronavirus. Deze telefoonlijn wordt bemand door twee medewerkers van de Helpdesk Medische Dienst, zodat de lijnen kort zijn en we snel kunnen schakelen indien nodig. Zij volgen de richtlijnen van het RIVM en overleggen met de AVG-arts welke maatregelen er voor de betreffende bewoner nodig zijn, zoals wel of geen isolatie. Als het nodig is dat de bewoner direct in isolatie moet, leveren we een coronapakket op de woning. Hierin zitten beschermingsmiddelen voor de medewerkers en een uitgebreide instructie over hoe deze middelen moeten worden aan- en uitgetrokken. Daarnaast brengen we ook de nachtzorg op de hoogte over de betreffende bewoner. Voor cliënten van Ondersteuning Thuis en verblijf zonder behandeling loopt het proces via de huisarts. De medewerkers die deze cliënten begeleiden kunnen wel de speciale telefoonlijn bellen voor adviezen en uitgifte van beschermingsmiddelen.’   

Hoe wordt beoordeeld of een cliënt die klachten heeft ook daadwerkelijk corona heeft?

‘De cliënt moet volgens de richtlijnen van het RIVM minimaal 24 uur klachten hebben voordat we eventuele vervolgstappen kunnen zetten, zoals het afnemen van een test. Echter hebben we binnen ASVZ wel laagdrempelig de mogelijkheid om cliënten te testen op het coronavirus. Dit is heel fijn! Omdat dan snel duidelijk is of een cliënt daadwerkelijk besmet is of dat er sprake is van een ander virus, zoals de griep. Om de vervolgstappen te bepalen neemt de AVG-arts van ASVZ contact op met de woning. Als de AVG-arts inschat dat er een hoge verdenking van coronabesmetting is, wordt er een test afgenomen. Wanneer op de woning een andere bewoner dezelfde gezondheidsklachten krijgt, is het aan de AVG-arts of deze bewoner ook getest moet worden.’ 

Welk proces komt op gang als een cliënt getest is?

‘Als de AVG-arts de test bij de cliënt heeft afgenomen, wordt deze door het medisch team bij het laboratorium gebracht. En dan is het wachten op de uitslag. Dit duurt meestal 24 tot 48 uur. De bewoner blijft deze periode in isolatie en de medewerkers moeten beschermingsmiddelen dragen als zij in direct contact zijn met de zieke bewoner. Zodra de uitslag binnen is, neemt de AVG-arts contact op met de woning. Bij een negatieve uitslag, d.w.z. de bewoner is niet besmet met het coronavirus, bepaalt de AVG-arts of de bewoner nog in isolatie moet blijven. Soms kiezen we hier voor, omdat we willen voorkomen dat een gewone griep zich verspreidt op de woning. Als de bewoner positief getest is, blijft diegene op de woning in isolatie tot hij/zij geheel klachtenvrij (niet meer hoesten en koortsvrij) is gedurende 48 uur. De AVG-arts heeft iedere dag contact met de woning over de ontwikkeling van de besmetting. En op basis hiervan beslist de AVG-arts of de bewoner uit isolatie mag. De medewerkers van de woning mogen dit niet op eigen initiatief doen.’

Welke vragen leven er veel op woningen?

‘Toen de maatregelen net waren genomen, merkten we dat er veel vragen waren onder de medewerkers. Dat is heel begrijpelijk! We hebben er toen bewust voor gekozen om een speciale telefoonlijn te openen voor cliëntgebonden gezondheidsvragen rond het coronavirus. Het is goed om te zien dat medewerkers echt bellen om hun vragen te stellen. Dit zijn ook regelmatig vragen over beschermingsmiddelen. Veel medewerkers denken bijvoorbeeld dat ze bij een besmetting, net als op de Intensive Care in een ziekenhuis, een speciaal beschermingspak moeten dragen. Maar dit is een misverstand. Op de IC liggen mensen aan beademingsapparatuur en de daarbij behorende handelingen zorgen voor een verhoogd risico op besmetting door aerosolen (vochtdruppel/nevel) die daarbij vrijkomen. Binnen ASVZ worden deze handelingen niet uitgevoerd en daarom is zo’n speciaal beschermingspak niet nodig in de zorg voor de cliënten. We volgen voor de beschermingsmiddelen van onze medewerkers de officiële richtlijnen van het RIVM en de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Het is fijn dat we door de telefoonlijn de vragen van medewerkers kunnen beantwoorden. We merken dat wanneer de communicatie duidelijk en volledig is, de vragen onder de medewerkers minder worden. En dat de medewerkers dan heel goed met de situatie om kunnen gaan!’

Meer weten?

In de rubriek '4 vragen over coronavirus aan ...' vertelt een medewerker van ASVZ wat voor effect het coronavirus heeft op zijn of haar werk. Lees bijvoorbeeld ook het verhaal van: