4 vragen over het coronavirus aan: Ineke Speksnijder

Terug naar nieuwsoverzicht

Ineke Speksnijder werkt bij ASVZ als orthopedagoog en is voorzitter van de vakgroep orthopedagogen Waardenland. De afgelopen maanden zijn de orthopedagogen intensief betrokken geweest bij het welzijn van de cliënten. Dit alles om er voor te zorgen dat de cliënten de inhoudelijke zorg krijgen die zij nodig hebben. Ineke vertelt wat deze rol precies is geweest.

Wat was de rol van de orthopedagoog afgelopen maanden?

‘De orthopedagoog is intensief betrokken bij het welzijn en de behandeling van cliënten. We kijken wat zij nodig hebben om een zo prettig mogelijk leven te ervaren. Dat was in de coronatijd moeilijker en een zoektocht. Door corona is veel weggevallen voor cliënten: hoe blijf je dan kwaliteit van leven bieden. Hierbij is het belangrijk dat elke cliënt de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. We hebben de afgelopen maanden in sommige situaties meer richting gegeven aan de behandeling. Door te kijken naar welke ondersteuning de teamleider en (persoonlijk) begeleiders nodig hebben in de zorg aan de cliënten. Het is belangrijk dat begeleiders weten wat de cliënt nodig heeft. Daarnaast heb ik me veel bezig gehouden met hoe de contacten tussen cliënten en ouders en verwanten konden plaatsvinden.' 

Jullie zijn ook betrokken geweest bij de invulling van de bezoekregeling? Hoe hebben jullie dit aangepakt?

'Ik ben samen met mijn collega's om de beurt aangesloten bij de adviesgroep corona. We zijn met de driehoek (manager, teamleider en orthopedagoog) nauw betrokken geweest bij de invulling van de bezoekregeling. Ik heb hiervoor samen met mijn collega’s veel gesprekken gevoerd met teams en verwanten. Daarbij waren de behoeften van de cliënt het uitgangspunt: wat kan en is haalbaar. En wat is wenselijk voor ouders en familieleden. We gaan hierbij steeds uit van maatwerk om zoveel mogelijk in ieders behoeften te kunnen voorzien. Dit kan betekenen dat er per woning verschillende bezoekregelingen zijn. Iedere cliënt reageert immers anders op een bepaalde situatie. Het kan bijvoorbeeld dat bezoek met een afscheiding voor een cliënt niet begrijpelijk is. Dan is het soms, hoe pijnlijk ook, beter om nog niet op bezoek te komen. We bespreken dit dan met verwanten en denken mee over andere manieren om contact te houden. Zo waren op een woning de ouders van een EVMB-cliënt bang dat hij hen niet meer zou herkennen. De pedagoog en betrokkenen zijn toen gaan nadenken hoe dit gevoel weggenomen kon worden. Toen zijn we met het idee gekomen om een t-shirt van beiden ouders aan hun kind te geven, zodat de herkenning door de geur bleef.' 

Ben je ook betrokken geweest bij lastige situaties rond het gedrag van cliënten? Hoe heb je dit opgelost?

'Mijn collega's en ik zijn deze tijd intensief in contact geweest met de woningen. Dat is ook wel logisch! Cliënten vinden het lastig dat het ritme ineens anders is. Niet meer naar dagbesteding of één keer in de week zwemmen. En logeren gaat ook niet door. Wij kunnen dit allemaal beredeneren, maar voor cliënten is dit vaak niet mogelijk. Dit zorgt soms voor gedragsproblemen. We kijken dan samen met de begeleiders waar dit gedrag vandaan komt. Vaak is het manieren bedenken om het "oude" ritme na te bootsen. Bijvoorbeeld klussen op de woning in plaats van op dagbesteding. Dan is alleen de plek anders. En een groep die normaal afval gaat prikken, doet dit nu rondom de woning. Het doel is om de cliënten het onderscheid tussen dag/avond te blijven geven.'    

Wil je zelf nog iets kwijt?

'We zijn er om de belangen van een cliënt goed te behartigen, door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de menselijke behoefte: het doel is dat de cliënt een zo’n prettig mogelijk leven heeft. Daar hoort vanzelfsprekend het netwerk bij. We kijken altijd wie een belangrijke rol speelt in het leven van de cliënt. En hoe we dit bij elkaar kunnen houden, juist in deze lastige situatie. Het voelt voor ouders en verwanten niet altijd zo. Er wordt regelmatig gezegd of gedacht dat we te veel kijken naar de cliënt en ASVZ. Maar echt alle orthopedagogen van ASVZ zijn zich er van bewust dat de cliënt niet los gezien kan worden van zijn of haar netwerk. Het is belangrijk dat dit goed gaat samen, want anders heeft iedereen hier last van.'

Meer lezen?

In de rubriek '4 vragen over coronavirus aan ...' vertelt een medewerker van ASVZ wat voor effect het coronavirus heeft op zijn of haar werk. Lees bijvoorbeeld ook het verhaal van: