ASVZ 50 jaar: De kracht van kwetsbaarheid

Terug naar nieuwsoverzicht

Van de 50 jaar dat ASVZ bestaat, is hij 23 jaar bestuurder. Geen dag is nog hetzelfde geweest. Wim Kos vertelt over het jubileum: ‘50 jaar vooruit’. Over verleden, heden en toekomst van ASVZ. Van de eerste woningen op de Merwebolder tot een professionele organisatie die zich elke dag ontwikkelt. ‘Wat wij hier doen, is op-en-top mensenwerk.’

Wij zijn simpelweg nooit klaar

‘Natuurlijk ben ik trots op wat we met ASVZ de afgelopen vijftig jaar voor elkaar hebben gekregen. Kijk naar al die cliënten en medewerkers, die elke dag bezig zijn met wat allemaal wél kan – en er samen het beste van maken. Daar neem ik mijn pet diep voor af. Tegelijkertijd ben ik altijd wat terughoudend met ‘slingers ophangen’. Bij ASVZ gebeuren veel mooie dingen, maar er is ook veel verdriet. Omdat we nog geen passend antwoord hebben op vragen van cliënten, of ouders teleur moeten stellen. We zijn simpelweg nooit klaar. Tegelijkertijd willen we vooruit, want als je te lang focust op beperkingen en op wat allemaal niet lukt, raak je de draad kwijt. Dat geldt in de ondersteuning van cliënten, maar ook voor onze organisatie.’

Groot in het klein

Dat ASVZ vooruit wil, is ook te zien aan de groei: na vijf fusies in de afgelopen decennia is ASVZ inmiddels een grote zorgorganisatie, actief in meerdere regio’s met verschillende soorten begeleiding. ‘Tegelijkertijd hechten we sterk aan kleinschaligheid’, aldus Wim. ‘Het klein houden. Geen meeslepende vergezichten, maar kijken hoe we het morgen beter kunnen doen. We zijn actief in het sociale domein; met Ondersteuning Thuis bieden we begeleiding bij mensen thuis. Daar moet je beginnen. En als er méér nodig is, dan hebben we ook de meer beschutte woonlocaties – van waaruit we in 1969 zijn ontstaan.’

Je hebt elkaar nodig om verder te komen.

Wim Kos Voorzitter raad van bestuur ASVZ

Meer dan ooit in dialoog

Samenwerking met ouders is een rode draad door de geschiedenis van ASVZ. Momenteel zijn er dertien ouderinitiatieven, met nog eens dertien in de maak. Wim: ‘De founding parents van de Merwebolder waren voorlopers van wat we nu de cliëntenraad noemen. Zij begrepen heel goed dat ze verder moesten kijken dan hun individuele belang. Je hebt elkaar nodig – in de driehoek van ouders, cliënten en professionals – om de zorg en elkaar sterker maken. Het gaat er niet om wat je individueel niet kunt, maar wat je samen wél kunt. Daarom vind ik het mooi dat we nu meer dan ooit in dialoog zijn. Niet alleen met cliënten en hun netwerk, maar ook met de Ouder- en Familievereniging, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Stuk voor stuk onmisbare schakels, omdat zij de stem van de cliënt en de medewerker vertegenwoordigen. Met het hoofd én met het hart. In die dialoog zie je steeds de kracht van kwetsbaarheid. Er zijn tientallen redenen en belangen waardoor je tegenover elkaar kunt komen te staan. Toch is het altijd de kwetsbaarheid die alles en iedereen verbindt.’

Een moderne, wendbare organisatie

ASVZ is met 50 jaar natuurlijk geen jonkie meer. ‘Toch zijn we een moderne, wendbare organisatie’, vertelt Wim. ‘ASVZ heeft altijd durven vernieuwen. Innovatie staat hoog op onze agenda, omdat we altijd zoeken naar wat beter of makkelijker kan. In de zorg, maar ook in de organisatie. Vanaf 1994 werken we in een platte organisatiestructuur. Ik noem ons wel eens zelforganiserend avant la lettre. Teams regelen de meeste zaken zelf. Hierin ligt een sleutelrol voor meewerkend teamleiders. Zij zijn de schakel tussen teams en de rest van de organisatie. Als bestuurders spreken we teamleiders, orthopedagogen en sectormanagers regelmatig. Zodat we allemaal weten wat op de werkvloer gebeurt, wat nodig is en ons beleid kunnen aanscherpen of toelichten. Ook hier geldt: je hebt elkaar nodig om verder te komen.’

Mondriaan en Appel

Steeds de verbinding blijven zoeken dus, elkaar vasthouden en het samen doen. ‘Klinkt allemaal vrij logisch’, besluit Wim. ‘Toch valt het niet mee, in een maatschappij die steeds individualistischer wordt. Naar elkaar omzien is niet vanzelfsprekend meer. Daar komt bij dat we – veel meer dan vroeger – in een systeemwereld leven, met strengere regels en protocollen. Tegelijkertijd vragen we medewerkers om menswaardige zorg te leveren. Om cliënten een zo gewoon mogelijk leven te laten ervaren. Dat betekent dat je soms buiten de lijntjes moet durven kleuren... Dat is Mondriaan en Karel Appel op één doek! We lopen wel tegen grenzen aan. Ik hoop dat we in de komende 50 jaar niet doorschieten in maakbaarheid, regulering en commercie, maar dat de menselijke maat voorop blijft staan. Wat we bij ASVZ doen, is op-en-top mensenwerk.’