ASVZ deelt kennis op 11e editie EAMHID in Luxemburg

Terug naar nieuwsoverzicht

EAMHID staat voor ‘European Congress Mental Health in Intellectual Disability’ ofwel Europees Congres mentale gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Hanneke Kooiman, Cathelijn Oudshoorn, Marja Hodes, Tess Tournier, Dick van de Weerd en Hans van Wouwe zijn in september afgereisd naar Luxemburg voor deelname aan dit congres. Doel van deelname was het uitwisselen van kennis en kunde en het opdoen van inspiratie.

Hans van Wouwe, Dick van de Weerd en Tess Tournier gaven een symposium over het Triple-C model: Hans over de behandeling, Dick vervolgde over het ondersteunen, trainen en coachen van de professionals die volgens Triple-C te werk gaan en Tess over haar promotieonderzoek m.b.t. Triple-C. In haar promotieonderzoek gaat Tess na wat de specifieke succesfactoren zijn voor begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Hierin zal zij persoonsfactoren, de context en de organisatie meenemen. Het onderzoek loopt bij Tranzo, de Academische werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ van Tilburg University.

Cathelijn, en Marja spraken over onderstaande lopende onderzoeken:

  • Cathelijn Oudshoorn is als science practitioner gestart met effectonderzoek naar EHealth in samenwerking met de academische werkplaats van Tranzo. Het eerste stadium van het onderzoek is gericht op literatuuronderzoek naar toepassingen van EHealth.
  • Marja Hodes is gepromoveerd op het effectonderzoek VIPP- LD (Video Interactiebegeleiding Positive Parenting) voor ouders met een verstandelijke beperking (LD staat voor Learning Difficulties).
  • Tess Tournier doet promotie onderzoek Triple-C.

Kennis en innovatie ASVZ

Zorgondersteuners van ASVZ nemen actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en methodiekontwikkeling. We werken al enige jaren samen met Tranzo, in de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking van Tilburg University. Bij diverse universiteiten en hogescholen participeren we in onderzoek. We bieden plek aan stagiaires en geven zelf les op diverse opleidingen. Ook is het belangrijk dat medewerkers zelf scholing blijven volgen.