ASVZ lanceert jaargids voor bewoners

Terug naar nieuwsoverzicht

ASVZ introduceert vandaag een nieuwe jaargids speciaal voor bewoners. De gids heet ‘Goed om te weten!’ en bevat informatie over diverse onderwerpen die belangrijk zijn als je bij ASVZ woont. Zoals informatie over het Individueel Plan, MIP-meldingen, brandveiligheid en medezeggenschap. ‘Zeggenschap over je eigen leven is belangrijk, maar om goede keuzes te kunnen maken moet je wel over goede informatie kunnen beschikken. De informatie uit de jaargids helpt bewoners daarbij.’

De jaargids is naast een papieren versie ook op internet te lezen en te beluisteren: www.jaargids-asvz.nl.

De gids is een uitgave van team Zeggenschap van ASVZ. Bertina Spelt, coördinator Zeggenschap en ervaringsdeskundigheid: ‘Wij vinden het heel belangrijk dat cliënten goede informatie krijgen over onderwerpen die met hen of de begeleiding van ASVZ te maken hebben. Informatie die ze begrijpen en hen helpt om zelf keuzes te maken. Pas dan kun je daadwerkelijk eigen regie uitoefenen en zeggen wat jij wilt en wat je belangrijk vindt. De informatie in de gids is daarom geschreven in eenvoudige taal. Daarnaast zijn alle artikelen ook beschikbaar als luisterbestand, zodat mensen die niet kunnen lezen of moeite hebben met taal toch de informatie tot zich kunnen nemen. Iedere bewoner krijgt zijn eigen papieren jaargids en het blad is daarnaast ook op internet te lezen en te beluisteren: www.jaargids-asvz.nl.’

In dialoog

‘Maar met het geven van informatie in de papieren jaargids of het online blad, zijn we er nog niet. Want hoe gaan bewoners vervolgens om met die informatie en wat betekent het voor hen persoonlijk? Daarom is het minstens zo belangrijk dat cliënten en begeleiders met elkaar in gesprek gaan. Dat kan in een persoonlijk gesprek, maar ook in een bewonersoverleg of een vergadering van de cliëntenraad.’ Voor teams op woningen is er een flyer met praktische tips beschikbaar, zodat zij gemakkelijk met de gids aan de slag kunnen. Daarnaast kunnen collega’s ook altijd contact opnemen met mij of mijn collega’s van team Zeggenschap.’

De jaargids is een goed middel om met bewoners te praten over onderwerpen die belangrijk zijn als je bij ASVZ woont.

Startmap op woningen vervalt

Voorheen was de informatie over belangrijke onderwerpen gebundeld in de Startmap, een witte multomap met informatie over diverse thema’s. ‘We hebben samen met de sectorale cliëntenraden en team Communicatie van ASVZ onderzocht in hoeverre deze Startmap bekend was bij bewoners en ook daadwerkelijk werd gebruikt. Dat viel eerlijk gezegd behoorlijk tegen! Veel cliënten kenden de map helemaal niet of gaven aan dat de map op het kantoor stond, zodat ze niet zelf bij de informatie konden als zij iets wilden weten of wilden opzoeken. Samen met de raden hebben we toen gezocht naar een andere manier waarop zij de informatie graag wilden ontvangen. De voorkeur ging uit naar informatie op papier waar je altijd zelf bij kan. Daarnaast vinden we het zelf belangrijk vinden om informatie ook digitaal aan te bieden. Daarom hebben we van de gids zowel een papieren als een digitale versie gemaakt.’

‘Wat goed duidelijk werd is, dat cliënten het belangrijk vinden dat ze zelf en gemakkelijk bij de informatie kunnen komen. Ook dát is eigen regie! Met die manier van informatie verstrekken zijn we in 2018 al begonnen door het bewonerstijdschrift te maken dat vier keer per jaar verschijnt. Op dat tijdschrift krijgen we veel positieve reacties. Vandaar dat we hebben besloten om de Startmap ook als een blad uit te geven en aan iedere cliënt persoonlijk op te sturen, zodat ze het zelf kunnen bewaren, op hun eigen kamer. De jaargids geldt voor heel 2020 en we zijn van plan om ieder jaar een geactualiseerde gids uit te brengen Het grote verschil met het bewonerstijdschrift is overigens dat de jaargids alleen maar over inhoudelijke onderwerpen gaat, die te maken hebben met de zorg en begeleiding die ASVZ biedt. In het bewonerstijdschrift staan ook artikelen over inhoudelijke onderwerpen, maar dat bevat daarnaast ook veel leuke doe-activiteiten, zoals puzzels en knutselideeën.’

Jaargids onderverdeeld in 3 categorieën

De informatie in de jaargids is onderverdeeld in 3 categorieën: de zorg aan jou, in en om je huis en medezeggenschap. De artikelen zijn een korte introductie op het onderwerp en leggen de belangrijkste punten uit. Daarnaast staan in de online versie van de gids ook animatiefilmpjes en de uitgebreide cliëntenfolders. Deze laatsten zijn allemaal geactualiseerd. ‘Momenteel zijn we bezig om van deze folders ook luisterbestanden te maken, zodat straks ook de folders te beluisteren zijn’, vertelt Bertina. ‘Daarmee willen we zoveel mogelijk bewoners toegang geven tot informatie die voor hen belangrijk kan zijn. Want: er zijn een heleboel dingen ‘goed om te weten’ als je bij ASVZ woont!’

Meer informatie?

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op via communicatie@asvz.nl.