B-Appy: cliënten inzicht geven in gezondheid

Terug naar nieuwsoverzicht

Het expertisenetwerk e-lvb gaat van start met de ontwikkeling van B-Appy. Dit is een app die mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) op een aansprekende en verantwoorde manier helpt zich beter te voelen. Het e-lvb ontwikkelt B-Appy samen met cliënten, betrokkenen, ontwikkelaar Klare Koek en Jouw Omgeving. Doel oplevering: eind 2020.

Expertisenetwerk e-lvb

In het e-lvb bundelen de zorgorganisaties Ambiq, Reik en ASVZ en Jouw Omgeving de krachten om blended hulpverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking te optimaliseren. Het e-lvb zet in op een duurzame samenwerking.

VG Hackathon & B-Appy

Tijdens de VG Hackathon ‘Van beperking naar versterking’ is de app B-Appy tot stand gekomen. Het e-lvb heeft hiervoor samengewerkt met de doelgroep (twaalf cliënten) en professionals uit de praktijk. Uit interviews met de doelgroep bleek dat cliënten hun gezondheid erg belangrijk vinden. Er werd door driekwart van de cliënten aangegeven dat zij stappen willen maken in het verbeteren van hun gezondheid en dit ook hebben geprobeerd. Maar vaak lukt dit niet, omdat het voor cliënten moeilijk is om concrete stappen te bedenken en maken. De probleemstelling was: ‘Cliënten raken gefrustreerd, omdat het niet lukt om negatieve patronen rondom gezondheid te doorbreken.’

“De app B-Appy past perfect in de visie van de behandelmethode Triple-C. Dit omdat binnen de domeinen van het IPH die centraal staan binnen B-Appy ook wordt gewerkt vanuit het beantwoorden aan én vervullen van menselijke behoeften van cliënten.”

Thea Braun – projectleider zorgtechnologie en innovatie ASVZ

Inzicht in gezondheid

Met de app B-Appy kunnen cliënten inzicht krijgen in hun gezondheid. Zij kunnen, samen met hun begeleiders, door B-Appy zelfstandig stappen zetten, met heldere doelen en een totaalplaatje voor de voortgang. Het model van Machteld Huber van Institute for Positive Health (iPH) is de onderlegger van de app. De zes dimensies van positieve gezondheid zitten erin:


•    Lichaamsfuncties: ik voel me gezond en fit.
•    Mentaal welbevinden: ik voel me vrolijk.
•    Zingeving: ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst.
•    Kwaliteit van leven: ik geniet van mijn leven.
•    Meedoen: ik heb goed contact met andere mensen.
•    Dagelijks leven: ik kan goed voor mezelf zorgen.

Om B-Appy optimaal te gebruiken moeten cliënten eerst vragen invullen over hun gezondheid. Deze vragen zijn gebaseerd op de bovenstaande zes dimensies. De cliënt bepaalt op basis van de scores samen met de begeleider aan welke dimensie(s) hij of zij wil werken. Er kunnen dan kleine acties worden aangemaakt, waardoor het haalbaar en overzichtelijk blijft. Een leuke toevoeging in de app is dat er ook digitale coaches zijn die helpen bij de dagelijkse doelen. Elke cliënt kan zelf zijn digitale coach kiezen: lieve oma Beppie, de strenge generaal, de onderzoekende professor en de ondersteunende vriend.  

Een voorbeeld van de coaches in de app B-Appy.

Meer weten?

Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen over B-Appy? Houd dan de website van het e-lvb in de gaten: www.e-lvb.nl. Hierop vind je ook meer informatie over andere projecten van het e-lvb en de mogelijkheden om aan te haken bij het expertisenetwerk.