Convenant Nu Niet Zwanger getekend

Terug naar nieuwsoverzicht

Op 6 november 2019 ondertekende Rachel Alblas, regio coördinator WMO en Jeugdzorg voor Rotterdam en Zuid Hollandse Eilanden, namens ASVZ samen met 19 andere organisaties het convenant Nu Niet Zwanger. Hiermee geeft ASVZ aan uitvoering te gaan geven aan het programma.

Connie Rijlaarsdam, oprichtster Nu Niet Zwanger, Rachel Alblas, regio coördinator bij ASVZ, en Judith Bokhove, wethouder Rotterdam, ondertekenen het convenant Nu Niet Zwanger.

Regie over kinderwens

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders om regie te nemen over hun kinderwens, zodat zij niet ongewenst zwanger worden. Dit sluit mooi aan op de door ASVZ ontwikkelde kinderwenskoffer. Het is noodzakelijk om als hulpverlener een eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door aan te sluiten bij de dagelijkse leefwereld verkent de hulpverlener met de cliënt welke vragen, emoties, opvattingen en barrières hierbij een rol spelen. Regie over de eigen kinderwens geeft kwetsbare (potentiële) ouders letterlijk weer wat grip op de loop van hun leven.

Meer informatie?

In de regio’s Brabant, Waardenland en Rotterdam zijn en worden aandachtsfunctionarissen opgeleid om de begeleiders binnen ASVZ te ondersteunen bij de uitvoering van het programma. Wil je meer informatie over Nu Niet Zwanger? Kijk dan op de website: www.nunietzwanger.nl.