Coronabeleid ASVZ

Terug naar nieuwsoverzicht

Net als in de samenleving leidt de coronapandemie bij ASVZ tot vragen en dilemma’s. Waar staat ASVZ voor als het gaat om coronabeleid, in het bijzonder ons beleid ten aanzien van vaccineren?

We krijgen veel vragen over het coronabeleid van ASVZ. Vragen van ongeruste ouders ‘Waarom moet mijn kind voor de zoveelste keer in quarantaine?’ en vragen van cliënten: ‘Ik ben zelf gevaccineerd maar ik weet dat mijn begeleider dat niet is, ik heb het daar moeilijk mee’. En ook vragen van medewerkers: ‘Vaccineren is toch een vrije keuze, waarom moet ik mij dan verantwoorden als ik er voor kies om me niet te laten vaccineren? Het lijkt wel alsof er een tweedeling ontstaat in ons team.’. Of ‘Ik ben wel gevaccineerd en mijn collega niet, als hij besmet is ik kan ik zijn dienst overnemen. Dat voelt niet altijd eerlijk’. Zorgen van teamleiders: ‘Als vaccineren tegen corona verplicht wordt, ben ik bang dat ik goede medewerkers kwijt ga raken’.

Begrijpelijke vragen waar niet altijd een, voor alle partijen, bevredigend antwoord op te geven valt. Het zijn wel vragen en zorgen waar wij over in gesprek mogen en moeten zijn. Zolang wij met elkaar de dialoog aangaan, blijven we respectvol naar elkaar en verliezen we niet de zo belangrijke verbinding. 

Vaccineren

ASVZ stimuleert vaccinatie bij cliënten en medewerkers, maar we zullen nooit dwang toepassen of onderscheid maken als het om goede zorg gaat. Het is bewezen dat vaccinatie helpt om ernstige ziekte te voorkomen. In de praktijk zagen we de besmettingscijfers fors dalen na de eerste en tweede vaccinatieronde en hebben veel minder covid-patiënten zuurstof nodig.

Als het gaat om medewerkers, mogen wij als werkgever niet vragen om een vaccinatiestatus. Zo lang de overheid geen 2-G beleid eist van werkgevers in de zorg- alleen toegang voor gevaccineerde of van corona genezen medewerkers- zullen we dat ook niet invoeren.

Medewerkers die zich niet willen laten vaccineren, roepen wij wel op om hun professionele verantwoordelijkheid te nemen om de kwetsbaarheid van cliënten voor het coronavirus te beperken. De beste optie is en blijft: laat je vaccineren. Zo verklein je de kans om ziek te worden en anderen te besmetten. En als je dat per sé niet wilt, gebruik dan net als iedereen consequent beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en neem alle hygiënemaatregelen in acht. En laat je uiteraard testen bij klachten.

Bij professionaliteit hoort ook het besef van de grote en ingrijpende gevolgen van het besmetten van cliënten door medewerkers. Zoals testen en quarantaine, die een enorm nadelige invloed hebben op de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Het uitgangspunt bij testen en quarantaine van cliënten is altijd om dwang te vermijden.

In gesprek blijven

Het is nodig om met elkaar in gesprek te blijven over de kwetsbaarheid van mensen aan de ene kant en het nemen van professionele verantwoordelijkheid aan de andere kant. Waarbij wij veel respect hebben voor de inzet die al twee jaar getoond wordt door alle medewerkers om de zorg voor de cliënten zo goed als mogelijk door te laten gaan onder ook voor medewerkers soms heel moeilijke omstandigheden. Wij hebben verschillende instrumenten voorhanden die kunnen helpen bij het voeren van dat gesprek, zoals het moreel beraad. Dat is een manier om ethische dilemma’s bloot te leggen en te bespreken. Wat is goed handelen en wie bepaalt dat? Het gaat over onderwerpen als schade voorkomen, weldoen, autonomie, rechtvaardigheid en de balans daar tussen. Maak daar gebruik van wanneer deze belangrijke vragen spelen in jouw omgeving.

Twijfeltelefoon

We roepen iedereen op die twijfelt over vaccinatie om daar nog eens goed over na te denken. Bel de twijfeltelefoon (088 - 755 57 77) of bespreek het met een arts of vertrouwenspersoon. We weten dat goede voorlichting geven en krijgen over vaccinatie helpt om een weloverwogen keuze te maken. Als we elkaar helpen door vaccinatie, door ons aan de maatregelen te houden en door met elkaar in gesprek te blijven, dan komen we deze moeilijke tijd door. Samen kunnen we het aan.

Jaap de Gruijter
Hanneke Kooiman
raad van bestuur ASVZ