E-LVB en ASVZ

Terug naar nieuwsoverzicht

De zorgorganisaties Ambiq, Reik en ASVZ en Jouw Omgeving bundelen in het expertisenetwerk e-lvb de krachten om blended hulpverlening voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking te optimaliseren. Het e-lvb zet in op een duurzame samenwerking.

Samenwerking met het platform Jouw Omgeving

Online hulpverlening is een belangrijke pijler van de visie van Ambiq, Reik en ASVZ. Daarom hebben deze drie zorginstanties het expertisenetwerk E-health LVB opgezet. Zij werken hierin samen met Jouw Omgeving, ontwikkelaar van online middelen. Het platform Jouw Omgeving is hét platform voor innovatieve effectieve hulp online en sluit perfect aan bij de leefwereld van de (jongere) doelgroep. Het online platform Jouw Omgeving speelt in de drie organisaties een rol van betekenis. En allemaal willen ze de mogelijkheden van blended behandelen verder uitdiepen.

Voorlichtingsprogramma Lief, Lijf & Leven

In de organisaties is gevraagd waar behandelaars en begeleiders behoefte aan hebben. Aan de hand van deze informatie is het e-lvb als eerste aan de slag gegaan met de thema's zelfbeeld en seksualiteit. Een uitwerking hiervan is het voorlichtingsprogramma Lief, Lijf & Leven, waarin op een gestructureerde manier vele facetten van de seksuele ontwikkeling belicht. Lief, Lijf en Leven is speciaal bedoeld voor kwetsbare jongeren.

Waarom is ASVZ een partij van e-lvb?

Op deze vraag kan Mark Vervuurt, GZ psycholoog en projectleider eHealth bij ASVZ, het beste antwoord geven. "In het e-lvb vinden we een mooie bundeling van inhoudelijke kennis op het gebied van de doelgroep en op het gebied van e-health. Zo kunnen we passend en actueel antwoord geven op de veeleisende vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Samenwerken met een gelijkgezind doel werkt!"

Meer weten?

Het e-lvb is geen gesloten bolwerk; andere partijen kunnen aanhaken. Deelnemen aan e-lvb? Neem contact met ons op. Of bekijk de website voor meer informatie.