E-Health: ook van waarde in de begeleiding van ouders met een lichte verstandelijke beperking.

Terug naar nieuwsoverzicht

Tijdens een bijeenkomst van Werkgezelschap Ouderschap & Kinderwens demonstreert Mark Vervuurt, Projectleider eHealth ASVZ, aan zorgprofessionals de Pipmeter. Dit is een klein apparaatje dat je tussen duim en wijsvinger neemt en ter plekke je stressniveau meet. Voordeel van de Pipmeter is dat die niet zichtbare spanning en ontspanning zichtbaar en bespreekbaar maakt.

Stress meten met de Pipmeter

De onvermoede effecten van eHealth

De inzet van technische toepassingen in de zorg kan bijdragen aan het welzijn van mensen en aan verbetering van begeleiding en behandeling. Dat geldt ook voor ouders met een verstandelijke beperking. Sommige toepassingen blijken andere vaardigheden en emoties aan te spreken. Andere voordelen zijn:

  • Betere generalisatie overdracht en het lezen van informatie wordt gemakkelijker. Cliënten (waaronder ouders met VB) en andere betrokkenen kunnen online gemakkelijk informatie over begeleiding en/of behandeling delen.
  • Mobiliteit is minder een issue: denk aan hulpverlening op afstand via beeldzorg. Voor ouders met een VB verlaagt dit soms de drempel om hulp in te schakelen, omdat het minder direct is.
  • Vergroten van het ‘zelf doen’ door gemakkelijk uit te voeren opdrachten en games.
  • Gebruiksvriendelijk en aansluitend bij huidige veelgebruikte apparatuur als smartphone, tablet of PC (al blijft het techniek en zijn ‘bugs’ altijd mogelijk!).
  • Gemakkelijkere monitoring online.
  • Meerdere poorten voor begeleiding/behandeling: face to face/online/indirect in games of opdrachten; dit verlaagt de drempel.

Eureka: de eHealthparaplu van ASVZ

Om de zorg toe te rusten voor de toekomst investeert ASVZ in nieuwe technologie. Met name in technologie die cliënten helpt bij het versterken van hun zelfregie en autonomie. Eureka is de speelplek binnen ASVZ waar geëxperimenteerd kan worden met moderne en innovatieve toepassingen voor begeleiding of behandeling. Hier leren en ervaren we wat kan werken en daarbij bundelen we de kennis op dit vlak.

E-Health toepassingen ervaren

Tijdens de themabijeenkomst kregen deelnemers de mogelijkheid om zelf een aantal eHealth toepassingen in de praktijk te ervaren. Bijvoorbeeld via Virtual reality (VR-brik) ervaren hoe een ruzie tussen ouders in een vechtscheiding voelt, vanuit het perspectief van een kind. Dit kan een hulpmiddel zijn om ouders te laten ervaren hoe een ruzie bij hun kind overkomt. Nadrukkelijk advies van Marja  Hodes, Orthoped/psycholoog ASVZ, bij gebruik van Virtual Reality bij ouders: het moet wel onderdeel zijn van een begeleidingsplan en positief ingezet worden. Het mag geen middel zijn om ouders eventueel minder wenselijk gedrag in te wrijven of ze de les te willen lezen.    

Ook de werking van de animatric kat en van de Pipmeter om je eigen stressniveau te meten, kon door de deelnemers uitgeprobeerd worden. De toepassingen voor ouders en kind voor deze eHealth toepassingen werden al eerder genoemd.

Virtual reality bril

Meer over eHealth

Ga voor meer informatie over eHealth en de themabijeenkomst Werkgezelschap Ouderschap & Kinderwens naar Kennisplein Gehandicaptensector.