Kennismiddag ‘van diagnose naar geïntegreerde zorg’.

Kennismiddag ‘van diagnose naar geïntegreerde zorg’.

Op 29 november 2016 organiseerde ASVZ in Rotterdam de Kennismiddag ‘van diagnose naar geïntegreerde zorg’. Centrale vraag die middag was hoe verschillende partijen, rondom cliënten met een verstandelijke beperking, meer of anders kunnen samenwerken om een beter antwoord te geven op de inhoudelijk vaak complexe zorgvragen die er spelen.

Tijdens de kennismiddag werd vanuit een bredere context een expertpanel geïnterviewd over de veranderingen in het zorgstelsel. Ook werden een drietal concrete casussen van cliënten besproken. Daarbij werd ingezoomd op de rollen die bijvoorbeeld wijkteams, gemeenten, intermediairs, behandelaars, begeleiders, ouders, maar ook de cliënten zelf hebben. Na het inhoudelijk gedeelte was er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, waar kunnen we samenwerken en hoe verbreden we ons netwerk?

Het congres was bedoeld voor medewerkers van wijkteams, serviceorganisaties, beleidsmakers binnen gemeenten belast met WMO, doorverwijzers als MEE consulenten, medewerkers van zorgkantoren en -verzekeraars. Daarnaast konden ook huisartsen (HAPS / METZorg), medewerkers uit de psychiatrie of (bijzonder) onderwijs zich aanmelden.

Bekijk hier het filmpje van deze middag.