Kwaliteitsrapport: tellen en vertellen

Terug naar nieuwsoverzicht

Vanaf 2017 geldt het landelijke kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dat betekent dat we laten zien wat er goed gaat in de zorg die we als ASVZ verlenen en wat er beter kan. In het kwaliteitsrapport kunt u hierover meer lezen.

Tijdens dialoogdiners zijn cliënten, ouders/verwanten, vrijwilligers en medewerkers, onder het genot van een hapje en drankje hierover met elkaar in gesprek zijn geweest. Er zijn wensen gedeeld en nieuwe initiatieven ontstaan. Dit gaan we in 2018 voortzetten!

De uitkomsten van deze dialoogdiners, zijn samen met de resultaten van tevredenheidsonderzoeken, quick scan bezoeken van locaties, werken aan wensen trajecten, cijfers en verhalen van cliënten terug te lezen in het kwaliteitsrapport. De centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en twee externe deskundigen hebben het rapport gelezen en hierop gereflecteerd.

Een vrijwilliger hoorde tijdens het diner dat een cliënt graag vist. Hij heeft iemand in zijn netwerk met de cliënt in contact gebracht, zodat ze samen kunnen vissen.

een vrijwilliger

Resultaten uit het rapport

Veel cliënten en ouders/verwanten zijn tevreden over de zorg. Dat blijkt uit de goede score van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Cliënten (Wlz zorg) geven ASVZ in 2017 een tevredenheidsscore 71,1 (benchmark 72,7). We zien een stijgende trend ten opzichte van de meting in 2013 (68,3). Ouders geven ASVZ een tevredenheidscore 80,7. De benchmark ligt op 76,4. 

Er doen al heel veel goed

Uit de dialoogdiners en tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de volgende onderwerpen goed gaan:
• De mate waarin cliënten zelf keuzes mogen maken. Er is veel aandacht vanuit medewerkers om de regie van cliënten te versterken. Er zijn werken aan wensen trajecten, ervaringsdeskundigen worden ingezet, er zijn steeds meer documenten en filmpjes voor cliënten.
• De inrichting en huiselijke sfeer op de woning.
• De aandacht die er is voor het persoonlijke verhaal een cliënt.
• De open communicatie, goede sfeer en grote betrokkenheid van medewerkers
• Het versterken van het informeel netwerk. Ouders/verwanten en vrijwilligers worden bij steeds meer zaken betrokken. Maar ook cliënten gaan steeds vaker zelf aan de slag als vrijwilliger voor andere cliënten.
• De betrokken en bevlogen medewerkers die tevreden zijn over de organisatie waar voor ze werken. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat ASVZ op de zes elementen werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent een 7.71 scoort ten opzichte van een 6.99, gemiddelde van de Gehandicaptenzorg.

Verbeterpunten

Uit de rapportage blijkt ook dat we elke dag nog dingen beter kunnen doen. Een paar verbeterpunten uit het rapport die we in 2018 oppakken:
• Meer arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
• Niet invullen voor cliënten. Nog meer onbevooroordeeld het gesprek aangaan met cliënten. Beter kijken naar de individuele wensen en mogelijkheden van cliënten
• De informatievoorziening aan cliënten verbeteren door digitale inzage in het dossier en meer informatie voor cliënten toegankelijk en begrijpelijk maken.
• Afspraken beter nakomen. Dit begint bij het maken van duidelijke afspraken en het uitspreken van verwachtingen. Het uitvoeren en vervolgens evalueren van de afspraken hoort hier ook bij. In alle dagelijkse drukte wordt dit nog wel eens vergeten.
• De privacy in de woning mag meer aandacht krijgen.

Wilt u meer weten, download dan het volledige kwaliteitsrapport.