Liveblog coronavirus

Terug naar nieuwsoverzicht

In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de laatste maatregelen rond het coronavirus bij ASVZ.

[6 april 2020 8.48 uur]

Een luisterend oor voor ouders/verwanten en naaste familie

Ook in deze tijd biedt Ouders voor ouders, het initiatief van de OVV, een luisterend oor voor ouders, broers en zussen van bewoners. Vindt u het fijn om even met een andere ouder te praten, over de gevolgen van het coronavirus of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Neem dan contact op met Ouders voor ouders: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl. Meer informatie is ook hier te vinden.


[1 april 2020 16.13 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief o.a. over verlening maatregelen

In deze nieuwsbrief voor cliënten staat informatie over:

 • verlenging van de maatregelen
 • ideeën om te doen, bijvoorbeeld fotolijstjes maken van puzzels
 • en een boodschap van de raad van bestuur


[31 maart 2020 11.59 uur]

Zorghotel Rotterdam deels ingericht voor coronapatiënten

Een gedeelte van het Zorghotel aan de Charloisse Lagedijk in Rotterdam wordt ingericht voor de opvang van coronapatiënten uit de psychiatrische en verslaafdenzorg. Zorgaanbieder Antes coördineert dit initiatief op verzoek van de gemeente Rotterdam en gebruikt hiervoor een gedeelte van het pand dat leeg stond. Het gedeelte van het Zorghotel dat door ASVZ in gebruik is, is volledig afgescheiden van de corona-opvang. ASVZ heeft een aparte ingang, eigen lift, binnentuin en terrassen.


[1 april 2020 11.52 uur]

Huidige maatregelen verlengd tot en met 28 april

De overheid heeft gisteravond aangegeven dat de maatregelen rond het coronavirus tot en met 28 april verlengd worden. Dat betekent dat ook de maatregelen van ASVZ worden gehandhaafd. Dat wil zeggen:

 • Bezoekregeling wordt verlengd
 • Dagbesteding en logeerhuizen blijven gesloten
 • Hygiënemaatregelen blijven gelijk: handen wassen met zeep, geen handen schudden, hoesten/niezen in elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken

De maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april. ASVZ vindt het erg vervelend dat het voorlopig niet mogelijk is om visite te krijgen en op visite te komen. Ook het moeten missen van de structuur van de dagbesteding en de mogelijkheid voor respijtzorg, heeft een enorme impact op cliënten en verwanten. Dat realiseren wij ons terdege. Onze medewerkers doen er alles aan om alternatieven te vinden om toch contact te kunnen onderhouden.

Coronatest voor zorgpersoneel
De overheid heeft ook aangegeven dat het voor meer zorgpersoneel mogelijk is om een coronatest te krijgen als zij gezondheidsklachten hebben, die kunnen duiden op corona. Wij hebben nu nog geen informatie ontvangen over de manier waarop dit straks mogelijk is voor medewerkers van ASVZ. Dat gaan we uitzoeken en we hopen hier op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven.


[31 maart 2020 20.02 uur]

Overheidsmaatregelen van 31 maart

Vanavond heeft premier Rutte aangekondigd dat de huidige maatregelen verlengd worden tot en met 28 april. ASVZ komt zo spoedig mogelijk met een bericht wat dit concreet voor ons werk, de cliënten, verwanten en vrijwilligers betekent.


[31 maart 2020 11.59 uur]

Zorghotel Rotterdam deels ingericht voor coronapatiënten

Een gedeelte van het Zorghotel aan de Charloisse Lagedijk in Rotterdam wordt ingericht voor de opvang van coronapatiënten uit de psychiatrische en verslaafdenzorg. Zorgaanbieder Antes coördineert dit initiatief op verzoek van de gemeente Rotterdam en gebruikt hiervoor een gedeelte van het pand dat leeg stond. Het gedeelte van het Zorghotel dat door ASVZ in gebruik is, is volledig afgescheiden van de corona-opvang. ASVZ heeft een aparte ingang, eigen lift, binnentuin en terrassen.


[28 maart 2020 18.55 uur]

Minister De Jonge bezoekt Merwebolder

Minister Hugo de Jonge heeft zaterdag een bezoek gebracht aan 2 woningen op de Merwebolder. Hij ging in gesprek met begeleiders en bewoners over de maatregelen tegen het coronavirus. 'Hulde voor de mensen in de zorg die nieuwe manieren vinden om liefdevolle zorg te blijven geven', aldus de minister.


[25 maart 2020 13.39 uur]

VGN geeft einddatum voor bezoekregeling

De VGN geeft 6 april als einddatum voor de nieuwe bezoekregeling die sinds maandag 23 maart van kracht is. Het is goed mogelijk dat de regeling daarna verlengd wordt, maar voorlopig houdt ASVZ 6 april aan, in lijn met de VGN.


[25 maart 2020 11.19 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief o.a. over nieuwe bezoekregeling

De tweede nieuwsbrief voor cliënten is uit. Hierin staat o.a. informatie over de nieuwe bezoekregeling. Bekijk het samen!


[25 maart 2020 7.43 uur]

Een luisterend oor voor ouders/verwanten en naaste familie

Ook in deze tijd biedt Ouders voor ouders, het initiatief van de OVV, een luisterend oor voor ouders, broers en zussen van bewoners. Vindt u het fijn om even met een andere ouder te praten, over de gevolgen van het coronavirus of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Neem dan contact op met Ouders voor ouders: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl. Meer informatie is ook hier te vinden.


[24 maart 2020 13.46 uur]

Geen bezoek toegestaan op woningen

De overheid heeft maandag nieuwe maatregelen aangekondigd en de VGN (Vereniging Gehandicaptensector Nederland) heeft een advies gegeven over een bezoekregeling op woonlocaties. De gezondheid van cliënten en medewerkers staat voorop. Daarom heeft ASVZ besloten om geen bezoek meer toe te staan op woningen. De maatregel gaat per direct in en heeft vooralsnog geen einddatum. We realiseren ons dat deze nieuwe maatregel een enorme impact heeft op bewoners en hun netwerk, maar zien ons genoodzaakt om dit besluit te nemen in het belang van de gezondheid van bewoners en medewerkers.

Calamiteiten
Voor calamiteiten kunnen uitzonderingen worden aangevraagd via de teamleider van de woning. De teamleider neemt in overleg met de manager en orthopedagoog een besluit. Als er een gegronde reden is waarom bezoek wel moet plaatsvinden, gelden er strikte maatregelen voor de visite conform landelijke richtlijnen vanuit de VGN en overheid.

Bezoek door cliënten
Cliënten mogen niet op visite bij andere mensen of buiten afspreken. Als ouders, verwanten of het netwerk een cliënt willen ophalen om naar huis te gaan, kan dat alleen als de cliënt bij diegene blijft tot de bezoekregeling is opgeheven. We kunnen niet aangeven hoe lang deze maatregel gaat duren. Het is daarom belangrijk dat betrokkenen goed beseffen dat de cliënt dan een langere periode bij hen moet verblijven. Cliënten die nu niet bij ASVZ aanwezig zijn, kunnen vandaag terug komen of bij hun netwerk blijven totdat deze maatregelen opgeheven zijn.

Andere mogelijkheden voor contact
Onze medewerkers op de woningen denken graag met verwanten of bekenden mee om op andere manieren contact te hebben. Zoals via beeldbellen of via de telefoon. Of stuur elkaar een kaart, brief of tekening.


[24 maart 2020 8.28 uur]

Met maximaal 3 mensen het terrein af

De overheid heeft maandag besloten dat je met niet meer dan 3 personen buiten samen mag zijn. Dat betekent dat groepen die buiten de ASVZ-terreinen gaan wandelen dat in groepjes van hooguit 3 personen doen (1 medewerker en 2 cliënten).


[21 maart 2020 11.12 uur]

Brief voor verwanten namens raad van bestuur

'Laten we elkaar blijven ondersteunen, want samen staan we sterker!', schrijft de raad van bestuur in een brief aan ouders en verwanten. De brief is afgelopen dagen via de teamleiders naar ouders en verwanten gestuurd. Lees de brief hier.

[20 maart 2020 21.19 uur]

Eerste bewezen coronabesmetting bij bewoner ASVZ

De eerste aangetoonde coronabesmetting bij een bewoner van ASVZ is een feit. Deze cliënt wordt volgens de richtlijnen in isolatie verpleegd op de woning. Medewerkers hebben beschermingsmiddelen gekregen en de GGD heeft extra instructies gegeven. Daarnaast houden we bij een klein aantal cliënten van ASVZ rekening met een mogelijke besmetting met het coronavirus. Zij hebben klachten die verband kunnen houden met het virus. Omdat de GGD niet meer iedereen met klachten test, weten we het niet zeker. De veiligheid van onze medewerkers en cliënten is heel belangrijk. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en behandelen deze cliënten alsof zij een coronabesmetting hebben.

[20 maart 2020 16.23 uur]

Informatie voor cliënten | nieuwsbrief en folder

ASVZ wil cliënten graag goed informeren over het coronavirus. De ontwikkelingen gaan snel en er zijn regelmatig nieuwe maatregelen. Via de coronanieuwsbrief houden we cliënten van woonlocaties op de hoogte. Er is ook informatie waarin het virus en hygiëne op een eenvoudige manier worden uitgelegd: informatie voor cliënten woonlocaties en informatie voor cliënten van Ondersteuning Thuis. Bekijk het samen!


[20 maart 2020 13.00 uur]

Geen bezoek toegestaan op kwetsbare groepen

ASVZ heeft besloten om geen bezoek meer toe te staan op kwetsbare groepen. We volgen hierin de nieuwe maatregel van de overheid voor verpleeghuizen en het advies van de VGN. Dit betekent dat er op de kwetsbare groepen geen bezoek mag langs komen én dat bewoners niet elders op bezoek mogen gaan. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. Voor calamiteiten kunnen uitzonderingen gemaakt worden in overleg met de arts. Met deze maatregel willen we de kans op besmetting bij deze kwetsbare bewoners zo veel mogelijk beperken. Probeer om op een andere manier contact te maken tussen bewoner en verwanten. Stuur een kaartje of maak een tekening. Pak de telefoon of maak contact via beeldbellen.

Is een locatie niet als kwetsbare groep aangemerkt, maar wonen daar wel kwetsbare bewoners? Dan is de huidige richtlijn nog steeds van kracht: bezoek is wel toegestaan (maximaal 1 bezoeker per persoon en bezoek van tevoren afstemmen).
Voor alle overige woningen gelden nog steeds dezelfde regels voor bezoek:

 • bezoek is wel toegestaan, max 1 bezoeker
 • van tevoren bellen om af te spreken of bezoek mogelijk is en wanneer

Informatie voor bezoekers
Komt u op bezoek? Houd u dan aan de volgende voorschriften i.v.m. het coronavirus.


[18 maart 2020 10.56 uur]
Aangepaste begeleiding Ondersteuning Thuis

Vanwege het coronavirus moet ASVZ de begeleiding aan cliënten van Ondersteuning Thuis aanpassen. ASVZ heeft de volgende maatregelen genomen:

 • De begeleiding bij u thuis doen we zoveel mogelijk op afstand. Dat kan via telefoon, beeldzorg of WhatsApp.
 • Alle dagbesteding is voorlopig gesloten tot en met 6 april 2020.
 • Alle logeerhuizen zijn voorlopig gesloten tot en met 6 april 2020.

De cliënten van Ondersteuning Thuis kunnen de komende periode het volgende van ASVZ verwachten:

 • Uw begeleider neemt deze week contact met u op. We horen graag hoe het met u gaat. En of u of uw gezinsleden ziek zijn of gezondheidsklachten hebben die te maken kunnen hebben met het coronavirus.
 • Uw begeleider kan niet langs komen als er iemand ziek is. We kijken dan samen met u wat u zelf kan doen, of iemand uit uw buurt kan helpen of dat ASVZ iets kan doen.
 • Als u niet ziek bent, dan bespreekt uw begeleider of jullie via telefoon of beeldzorg de begeleiding kunnen laten plaatsvinden.
 • Zijn er grote problemen? Neem dan contact op met uw begeleider. Samen kijken we hoe we dit op kunnen lossen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw begeleider.


[18 maart 2020 10.56 uur]
De Break blijft open

De Break blijft voor urgente zorg open op de reguliere dagen. Minimaal twee medewerkers zijn aanwezig. En als het nodig is, springen medewerkers bij. We bellen dagelijks de gezinnen waarvan de jeugdige komt om te vragen of er gezondheidsklachten (hoesten, verkoudheid, koorts) zijn bij de jeugdige of een van de andere gezinsleden. Als er klachten zijn, kan de jeugdige niet komen.


[17-3-2020 17.14 uur]

Inventarisatie inzet collega’s van ondersteunende diensten

Alle leidinggevenden van de ondersteunende diensten gaan inventariseren welke collega’s beschikbaar zijn om werkzaamheden in het primaire proces te verrichten. Daarbij moet je denken aan hand- en spandiensten voor collega’s die begeleiding en zorg bieden. Ook zijn er misschien collega’s die vanuit hun achtergrond en ervaring kunnen helpen bij de zorg en begeleiding van cliënten. Samen zorgen we ervoor dat de zorg en begeleiding van cliënten doorgaat! #wedoenhetsamen


[17-3-2020 14.01 uur]
Wijziging bezetting medische dienst en tandarts

Medische dienst
Vanwege de maatregelen rond het coronavirus is de bezetting van de medische dienst aangepast. Dit doen we om de bezetting de komende periode te kunnen blijven waarborgen.

 • In elke regio zijn nu 1 à 2 artsen fysiek aanwezig voor medische zaken die controles of behandeling vragen.
 • De VOM is ook in mindere aantallen aanwezig en zullen zoveel mogelijk op andere wijze ingezet worden binnen de medische dienst.
 • De doktersassistentes zijn gewoon bereikbaar op de gebruikelijke tijden en wegen. Zij zetten de lijnen naar de artsen uit als dat nodig is. Ze bespreken alles zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail bespreken.

Tandartszorg
Alle controles door CBT binnen ASVZ zijn afgezegd. CBT is alleen voor spoedzaken te bereiken op het nummer 010 70 39 700. De mondhygiëniste in Udenhout doet tot nader orde geen controles. Alle afspraken zijn telefonisch afgezegd.


[17-3-2020 13.37 uur]

Cliënten niet naar externe dagbesteding

We hebben onze eigen dagbestedingslocaties gesloten. In navolging daarvan mogen cliënten ook niet naar externe dagbesteding, bijvoorbeeld bij een van onze onderaannemers.


[17 maart 2020 12.08 uur]
Bezoek aan woningen

U bent welkom in onze woningen als u zelf geen koorts, verkoudheids- of hoestklachten heeft. Heeft u deze klachten wel? Dan vragen wij u vriendelijk om niet langs te komen. We willen de gezondheid van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen en de kans op besmetting zo veel mogelijk beperken. Daarnaast willen we u vragen om het bezoek te minimaliseren en met maximaal 1 persoon op bezoek te komen. Wilt u van tevoren telefonisch contact opnemen met de woning om uw bezoek af te stemmen? We willen ervoor zorgen dat er niet te veel bezoekers tegelijk langs komen. Heeft u of degene die u graag wilt bezoeken wel veel behoefte aan contact? Wellicht kunt u elkaar wel bellen. Of misschien kunt u beeldbellen via FaceTime of WhatsApp.

[17 maart 2020 10.56 uur]
Informatie over coronavirus, eenvoudig uitgelegd

Er is divers voorlichtingsmateriaal beschikbaar waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat het coronavirus is en hoe de kans op besmetting verkleind kan worden. Wij gebruiken onze eigen folder en o.a. de uitleg in pictogrammen en in illustraties.


[15-3-2020 20.21 uur]

Huisbezoeken door medewerkers Ondersteuning Thuis

Voor medewerkers Ondersteuning Thuis geldt dat er alleen direct contact met cliënten kan plaatsvinden als dat echt noodzakelijk is. Medewerkers proberen de afspraken zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen te regelen.

Is direct contact noodzakelijk? Dan wordt eerst gebeld met de cliënt om te vragen of hij/zij gezondheidsklachten heeft (hoesten, verkoudheid, koorts). Is ditl het geval, en moet de medewerker langs gaan, dan is bescherming noodzakelijk.

 

[15 maart 2020 20.03 uur]
Sluiting dagbesteding en logeerhuizen

In navolging van het besluit van de landelijke overheid om scholen en kinderdagopvang te sluiten (behalve voor personeel uit cruciale beroepen zoals zorgpersoneel) heeft ASVZ de volgende besluiten genomen:

 • ASVZ sluit met ingang van maandagmorgen 16 maart alle dagbestedingsgroepen en logeerhuizen tot en met 6 april.
 • Voor externe cliënten die we niet voor maandagmorgen kunnen bereiken geldt dinsdag 17 maart als ingangsdatum.
 • ASVZ gaat ervoor zorgen dat medewerkers van dagbesteding en logeerhuizen op andere plekken in de organisatie ingezet kunnen worden om de continuïteit van onze zorg te kunnen waarborgen.
 • We volgen het overheidsbeleid op de voet en passen ons ASVZ beleid daarop aan.


[15-3-2020 15.23 uur]

Sluiting bedrijfsrestaurants

Alle bedrijfsrestaurants zijn vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april gesloten.


[14-3-2020 12.33 uur]
Raad van bestuur: dank voor ieders inzet!

We hebben te maken met een drukke tijd die ook de nodige onzekerheid met zich mee kan brengen. Dat geldt voor iedereen: collega's, cliënten, ouders/verwanten en vrijwilligers. En niet alleen op je werk; je zal ongetwijfeld ook merken dat je thuissituatie extra aandacht vraagt. We realiseren ons terdege dat deze tijd meer van je vraagt. Daarom willen wij graag onze dank uitspreken voor iedereen die zich inzet om het dagritme van cliënten zo veel mogelijk door te laten gaan. Met elkaar doen we ons uiterste best om besmetting en verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. 

Heel hartelijk dan voor je inzet. Raad van bestuur


[13-3-2020 21.08 uur]
Voorbereidingen op eventuele grote uitbraak

De regiegroep coronavirus heeft een draaiboek klaar liggen met scenario’s die we gaan volgen als er een uitbraak onder personeel en/of cliënten plaatsvindt. In een breed verband van artsen, medewerkers infectiepreventie, sectormanagers en ondersteunende diensten hebben we veel in voorbereiding. Dat varieert van beschikbaarheid van (beschermings-)materialen tot mogelijkheden om grote groepen in isolatie of quarantaine te begeleiden. We staan ook in zeer nauw contact met de regionale GGD’s en gezondheidsregio’s. Ten slotte voelen we ons gesteund door de VGN die vanuit hun perspectief de situatie in de gehandicaptensector op verschillende politieke niveaus continu onder de aandacht brengt en haar invloed uitoefent.


[13-3-2020 16.15 uur]

Boldermanege gesloten

De Boldermanege in Sliedrecht is gesloten.

 
[13-3-2020 15.27 uur]

Restaurants gesloten

De restaurants op locaties de Merwebolder, Vincentius en Wielewaal zijn gesloten.


[13 maart 2020 14.26 uur]
Hygiënemaatregelen
Op al onze locaties gelden de hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als uw verkoudheidsklachten krijgt: dit geldt alleen voor mensen die op bezoek willen komen.

Op sommige locaties kunnen extra hygiënemaatregelen gelden. Informeer hiernaar bij de begeleiding op de locatie.

[12 maart 2020 21.23 uur]
Sluiting gemeenschappelijke ruimtes en sportvoorzieningen

Een aantal gemeenschappelijke ruimtes en sportvoorzieningen is gesloten. Zoals onze zwembaden, (bedrijfs-)restaurants en de Boldermanege. Sluitingen zullen we zo veel mogelijk rechtstreeks communiceren aan mensen die hiervan gebruik maken. Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact op. Vergaderingen worden zo veel mogelijk telefonisch gehouden of afgezegd. We beperken de contacten tot een minimum. Medewerkers die de mogelijkheid hebben om hun functie thuis uit te oefenen, kunnen thuis werken.

[12 maart 2020 16.59 uur]
Evenementen gaan niet door

ASVZ cancelt haar evenementen, zoals de Ontdekdezorg week en Diner voor Twee. Mensen die zich voor bijeenkomsten hebben aangemeld, worden hierover rechtstreeks geïnformeerd. Heeft u vragen, neem contact op met de organisator van het evenement.