MEVIS nieuwe partner MVS jeugdhulp

Terug naar nieuwsoverzicht

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) maakten vandaag bekend dat de aanbestedingsopdracht voor de meeste vormen van jeugdhulp vanaf 2023 is gegund aan Mevis, een samenwerkingsverband bestaande uit Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, Prokino Zorg en ASVZ.

Samenwerkingsovereenkomst

In een feestelijke setting tekenden demissionair wethouders Corine Bronsveld (Maassluis), Jacky Silos (Vlaardingen) en Patricia van Aaken (Schiedam) vandaag samen met Mevis-bestuurders Olij (Timon) en Scalzo (MEE Rotterdam Rijnmond) de samenwerkingsovereenkomst.

Met Mevis hebben we een stevige partner om ons MVS Jeugdmodel vorm te geven en de jeugdhulp in onze regio dichtbij het kind en het gezin te organiseren. Om dat te bereiken is een grote omslag noodzakelijk. We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking, waarin we dit met elkaar gaan realiseren.

Patricia van Aken Wethouder
Op de foto van links naar rechts: Corine Bronsveld (Gemeente Maassluis), Kåthe Laumans (ProkinoZorg), Patricia van Aaken (Gemeente Schiedam), Marco de Bruin (Yulius), Jaap de Gruijter (ASVZ), Richard Scalzo (MEE Rotterdam Rijnmond), Jacky Silos (Gemeente Vlaardingen), Hannie Olij(Timon). Fotografie: Angelique van Woerkom.

Een partij voor alle vormen van jeugdhulp

De MVS-gemeenten gaan vanaf 1 januari 2023 voor langere tijd een partnerschap aan met Mevis voor het verzorgen van de jeugdhulp in de regio. Het consortium is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp aan jeugdigen en gezinnen en wordt daarmee een belangrijke samenwerkingspartner voor scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties en andere partijen in de gezinsomgeving. De gemeenten verwachten dat kinderen en gezinnen hierdoor uiteindelijk zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hulp krijgen, die aansluit op hun vraag én die op elkaar is afgestemd.

Deze intensieve vorm van samenwerking voor de jeugdhulp in MVS, waarin gemeenten en Mevis echt sámen aan het roer staan en gezamenlijk de verantwoording dragen, is uniek in Nederland. We zien uit naar de vruchten die kinderen, jongeren en ouders in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hiervan na verloop van tijd kunnen gaan plukken.

Hannie Olij Bestuurder Mevis

Minder papierwerk

In een feestelijke setting tekenden demissionair wethouders Corine Bronsveld (Maassluis), Jacky Silos (Vlaardingen) en Patricia van Aaken (Schiedam) vandaag samen met Mevis-bestuurders Olij (Timon) en Scalzo (MEE Rotterdam Rijnmond) de samenwerkingsovereenkomst.

Continuïteit in hulpverlening

De gemeenten en het consortium gebruiken de komende periode om de samenwerking in de huidige wijkteams van de drie gemeenten verder uit te werken. Inwoners merken op korte termijn niet veel van het besluit: het begint met veranderingen ‘achter de schermen’. Voorop staat de continuïteit van de ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Inwoners en cliënten krijgen tijdig informatie over eventuele wijzigingen.

MVS Jeugdmodel

Met het MVS Jeugdmodel werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met Mevis vanaf 2023 samen met de inwoners aan een goede start en een goede toekomst voor kinderen en jongeren. Dit leidt uiteindelijk tot voordelen voor inwoners: ze krijgen op den duur snel en dichtbij huis hulp en vinden meer oplossingen in hun buurt en wijk, waardoor gespecialiseerde hulp minder snel nodig zal zijn en escalatie van problemen soms kan worden voorkomen.