Ondersteuning Thuis: aanpakkers en probleemoplossers

‘Ondersteuning Thuis’, dat is waar het om gaat zegt manager Claudia Karels van ASVZ. ‘Onze medewerkers zijn bevlogen, kijken naar wat wél kan en werken samen met de cliënt in zijn eigen thuissituatie aan het vergroten van zijn zelfredzaamheid’.

Samen

Medewerkers van Ondersteuning Thuis komen bij veel verschillende cliënten in de thuissituatie. Hoe meer eigen vaardigheden en sociale contacten buiten de deur, hoe minder ondersteuning iemand nodig heeft. Onze medewerkers zijn deskundig en bevlogen in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Samen met een cliënt en zijn gezinssysteem werken zij aan één doel. Ervoor blijven zorgen dat mensen met een beperking in eigen kracht en met de juiste ondersteuning, samen met het eigen netwerk, volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. ‘We helpen onze cliënten waar nodig, zodat ze zo zelfstandig mogelijk leven in hun eigen omgeving.’

‘Onze weg is nooit geplaveid. Dat maakt het vak zo mooi. We zetten ons in voor een gevarieerde groep mensen, zodat ze een eigen, volwaardige plek midden in de maatschappij hebben. Net als jij en ik’

Claudia Karels Manager Ondersteuning Thuis

Midden In De Maatschappij

Er zijn cliënten die ondersteund worden bij het vergroten van hun netwerk om een sociaal isolement te voorkomen. Anderen krijgen alleen of samen met partner en eventuele kinderen ondersteuning om te weten wat er vanuit instanties en de wereld om hen heen van hen verwacht wordt. Gezinnen vragen bijvoorbeeld hulp bij de opvoeding van hun kind met serieuze gedragsproblemen. ‘Onze weg is nooit geplaveid’, zegt Claudia. ‘Dat maakt het vak zo mooi. We zetten ons in voor een gevarieerde groep mensen van verschillende leeftijden en helpen ze bij het omgaan met hun uitdagingen. Zodat ze een eigen, volwaardige plek midden in de maatschappij hebben. Net als jij en ik.’

Vertrouwd Gezicht

Het is nog best een uitdaging om dat allemaal goed te regelen. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet en bijbehorende verantwoordelijkheden vraagt het nodige van gemeenten én cliënten. ‘Het zal in de toekomst nog ingewikkelder worden’, vermoedt Claudia. ‘De wereld wordt steeds digitaler en bezuinigingen in de zorg zijn soms fors. Tegelijkertijd moet de cliënt zelf meer doen om de juiste ondersteuning te krijgen. Ook voor ASVZ is het soms complex: we zijn actief in honderd gemeenten, overal zijn de afspraken anders. Gelukkig hebben wij ons vertrouwde gezicht behouden: in alles wat we doen, staat de cliënt centraal.’

Verschil Maken

Van betekenis zijn, een bijdrage leveren, verschil maken – dat zijn drijfveren voor de medewerkers van Ondersteuning Thuis om zich dagelijks in te zetten voor de cliënten die in hun eigen omgeving begeleiding en behandeling krijgen. ‘Het zijn aanpakkers en probleemoplossers’, zegt Suzan van Kamer – Teamleider Ondersteuning Thuis. ‘En soms net kleine zelfstandigen. Is er een cliënt die fors in de problemen zit en meer nodig heeft? Dan gooien ze met gemak hun agenda om en gaan ze erheen. Medewerkers schakelen met cliënten, maar ook met hun familieleden en met de gemeente, de wijkagent, buurtverenigingen en andere organisaties. Zodat we met elkaar tot een oplossing komen en onze cliënt weer verder kan.’


Suzan van Kamer, teamleider Ondersteuning Thuis en Claudia Karels manager Ondersteuning Thuis

Complexiteit

Medewerkers komen ook bij cliënten met complexe problematiek. Niet altijd staan cliënten open voor de inzet van ondersteuning of behandeling. Soms krijgen medewerkers te maken met boosheid en frustratie. Claudia vertelt over een situatie, waarin een vader te horen kreeg dat hij de voogdij over zijn kinderen verloor. ‘Hij uitte serieuze bedreigingen. Begrijpelijk, want dit zijn ingrijpende, verdrietige gebeurtenissen. Wij weten uit ervaring dat deze man helemaal niemand wil bedreigen, maar eigenlijk roept: ik weet niet hoe ik hieruit kom: help me.  Als dat lukt, we het vertrouwen kunnen opbouwen en we samen aan een positieve toekomst kunnen werken, is ons werk geslaagd.’

Achtergrondinformatie: snelle groei

Van betekenis zijn, een bijdrage leveren, verschil maken – dat zijn drijfveren voor de medewerkers van Ondersteuning Thuis om zich dagelijks in te zetten voor de cliënten die in hun eigen omgeving begeleiding en behandeling krijgen. ‘Het zijn aanpakkers en probleemoplossers’, zegt Suzan van Kamer – Teamleider Ondersteuning Thuis. ‘En soms net kleine zelfstandigen. Is er een cliënt die fors in de problemen zit en meer nodig heeft? Dan gooien ze met gemak hun agenda om en gaan ze erheen. Medewerkers schakelen met cliënten, maar ook met hun familieleden en met de gemeente, de wijkagent, buurtverenigingen en andere organisaties. Zodat we met elkaar tot een oplossing komen en onze cliënt weer verder kan.’