Ondersteuning Thuis: aanpakkers en probleemoplossers

Terug naar nieuwsoverzicht

Eigenlijk heet het ambulante dienstverlening, maar bij ASVZ spreken we liever van Ondersteuning Thuis. Want dát is waar het om gaat, zegt teamleider Suzan van Kamer: 'We helpen onze cliënten waar nodig, zodat ze zo zelfstandig mogelijk leven in hun eigen omgeving.'

Suzan van Kamer, teamleider Ondersteuning Thuis en Claudia Karels, manager Ondersteuning Thuis

Één-op-één

Medewerkers van Ondersteuning Thuis komen bij veel verschillende cliënten. De een heeft genoeg aan een uurtje hulp per week met zijn financiën, of ondersteuning om zijn sociale netwerk te vergroten. Een volgende keer staat een gezin te springen om hulp bij de opvoeding van hun zoon of dochter met serieuze gedragsproblemen.

Als teamleider heeft Suzan talloze bijzondere hulpvragen meegemaakt. 'Het mooie is dat je één-op-één met mensen aan de slag gaat. Waar heb je behoefte aan? Hoe kunnen we dat samen bereiken? Het liefst op zo'n manier dat wij uiteindelijk niet meer nodig zijn. Bijvoorbeeld door familie, buren of instanties te betrekken.' Claudia Karels, manager Ondersteuning Thuis, vult aan: 'Onze weg is nooit geplaveid. Dat maakt het vak zo mooi. We zetten ons in voor een gevarieerde groep mensen die ons hard nog heeft. Zodat ze een eigen, volwaardige plek krijgen in de maatschappij.'

Vertrouwd gezicht

Het is nog best een uitdaging om dat allemaal goed te regelen. Vooral vanwege de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en bijbehorende verantwoordelijkheden voor gemeenten én cliënten. ‘Het zal in de toekomst nog ingewikkelder worden’, vermoedt Claudia. ‘De wereld wordt steeds digitaler en bezuinigingen in de zorg zijn soms fors. Tegelijkertijd moet de cliënt zelf meer doen om de juiste ondersteuning te krijgen. Ook voor ASVZ is het soms complex: we zijn actief in veel gemeenten, overal zijn de afspraken anders. Gelukkig hebben wij als ASVZ altijd ons vertrouwde gezicht behouden: in alles wat we doen, staat de cliënt centraal.’

Infographic: Ondersteuning Thuis bij ASVZ in beeld gebracht

Het verschil maken

Betekenisvol zijn, een bijdrage leveren, verschil maken – dat zijn drijfveren voor de medewerkers van Ondersteuning Thuis. ‘Het zijn aanpakkers en probleemoplossers’, zegt Suzan. ‘En soms net kleine zelfstandigen. Is er een cliënt die fors in de problemen zit en meer hulp nodig heeft? Dan gooien ze met gemak hun agenda om en gaan ze erheen. Medewerkers schakelen met cliënten, maar ook met hun familieleden en met de gemeente, de wijkagent, buurtverenigingen en andere organisaties. Zodat we samen tot een oplossing komen waar onze cliënt mee verder kan.’

Complexiteit

Medewerkers komen ook bij cliënten met complexe problematiek. Niet altijd staan cliënten open voor de inzet van ondersteuning of behandeling. Soms krijgen medewerkers te maken met boosheid en frustratie. Claudia vertelt over een situatie, waarin een vader te horen kreeg dat hij de voogdij over zijn kinderen verloor. ‘Hij uitte serieuze bedreigingen. Begrijpelijk, want dit zijn ingrijpende, verdrietige gebeurtenissen. Wij weten uit ervaring dat deze man helemaal niemand wil bedreigen, maar eigenlijk roept: ik weet niet hoe ik hieruit kom: help me.  Als dat lukt, we het vertrouwen kunnen opbouwen en we samen aan een positieve toekomst kunnen werken, is ons werk geslaagd.’

Meer weten over Ondersteuning Thuis? Lees dan hier verder.