Zorg en begeleiding aan ouderwordende cliënten

Terug naar nieuwsoverzicht

Er verandert veel als je ouder wordt. Bewegen gaat moeilijker, je kan meer gezondheidsproblemen krijgen en soms mis je spulletjes van vroeger. Dit heeft ook gevolgen voor de zorg en begeleiding die ASVZ aan cliënten biedt. Het Ouderenadviesteam van ASVZ houdt zich met alle facetten rond ouderdom bezig. Ouderenadviseurs Nel Kraaijeveld en Monique de Bree beantwoorden vijf vragen over het adviesteam.

Wat doet het Ouderenadviesteam van ASVZ?

“In het Ouderenadviesteam werken ouderenadviseurs, orthopedagogen en sectormanagers van ASVZ samen. Het team geeft advies over het aanpassen van de zorg aan cliënten die ouder worden. We coachen medewerkers over de wijze waarop ze de zorg het beste kunnen aanpassen aan oudere cliënten. We bezoeken dan ook vaak een woning om te kijken hoe het daar gaat, hoe een bewoner zich gedraagt en waar het team moeite mee heeft. Samen met begeleiders kijken we wat er nodig is. Maar dat is niet het enige wat we doen. We ontwikkelen ook veel materialen, geven trainingen aan teams en organiseren bijenkomsten, zoals de ontmoetingsdagen voor ouderen.”

Wanneer is iemand ‘ouder’?

“Bij iedere oudere verloopt het proces van ouder worden anders. Dat heeft ook te maken met de beperking die iemand heeft. Over het algemeen is 65 jaar wel een moment dat we spreken over ouder worden, maar bij mensen met een meervoudige beperking kunnen ouderdomsproblemen al ontstaan op de leeftijd van 50 jaar. En bij mensen met het syndroom van Down is dat zelfs al 40 jaar. Dat heeft ook gevolgen voor de zorg en begeleiding die iemand nodig heeft. Wij helpen teams om de begeleiding beter af te stemmen op wat een bewoner nodig heeft. Soms is dat even zoeken, omdat bewoners vaak al jaren ergens wonen en de begeleiding daar op afgestemd is. Dan is het even schakelen, maar als iemand dan toch gewoon in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen, is dat natuurlijk fantastisch.”

Wat voor vragen krijgen jullie?

“De vragen waarmee medewerkers of verwanten bij ons aankloppen zijn heel verschillend.  Het kan bijvoorbeeld gaan over het inrichten van nieuwe woningen. Dan moet je extra rekening houden met aangepast meubilair en een goed contrast in de kleuren die je in de woning gebruikt. Dat laatste is belangrijk voor als mensen slechter gaan zien. Maar we krijgen ook veel vragen over alledaagse zaken, zoals of iemand moet stoppen met werken of dagactiviteiten als hij 65 jaar wordt. Of als een bewoner overdag meer slaapt; komt dat omdat iemand meer rust nodig heeft of wordt degene niet voldoende geprikkeld en gestimuleerd? Maar ook de vraag of iemand in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen als hij achteruit gaat, wordt veel gesteld. Het is vaak maatwerk wat we doen; iedere cliënt is anders.”

Hoe worden begeleiders van ASVZ opgeleid over de omgang met ouderen?

“We geven veel trainingen op maat aan teams. Vaak komt dat voort uit een speciale vraag die zij hebben. Daarnaast hebben we ook een specialistische leergang voor begeleiders die bestaat uit 9 dagen. We behandelen dan allerlei aspecten rond het ouder worden van mensen met een beperking. Zoals wat betekent oud worden voor onze bewoners, welke gezondheidsproblemen kunnen optreden, hoe ga je om met dementie en rouw en hoe maak je een levensboek.”

Wat staat er in 2018 op de planning?

“Dit jaar organiseren we drie ontmoetingsdagen voor ouderen. De eerste dag, voor de regio Rotterdam, is al achter de rug en was een groot succes. Op deze dag is er een programma met activiteiten en workshops over ouder worden, zoals een workshop bewegen voor ouderen, een beleveniswandeling en workshops mijmeren en snoezelen. Op 11 oktober organiseren we deze dag voor cliënten in de regio Brabant en op 8 november voor cliënten in de regio Waardenland.”

“We willen dit jaar ook gaan onderzoeken waar verwanten behoefte aan hebben als het gaat om hun familielid die bij ons woont en ouder wordt. Bijvoorbeeld over het omgaan met dementie. Als verwanten hier ideeën over hebben, dan kunnen ze ons mailen op ouderenadviesteam@asvz.nl. Graag zelfs!”