Nieuw Zorg- en Veiligheidshuis

Terug naar nieuwsoverzicht

Regiogemeenten en ketenpartners bouwen samen aan een sterk Zorg- en Veiligheidshuis

Op 22 juni tekenden de burgemeesters van regiogemeenten Hart van Brabant en partners (waaronder ASVZ) de samenwerkingsovereenkomst van het Zorg- en Veiligheidshuis

Mensen, die zorgen voor overlast of die crimineel gedrag vertonen, op zo'n manier ondersteunen, begeleiden of aanpakken, dat onrust en overlast in de buurt wordtvoorkomen en de rust wordt hersteld. Daar zijn de mensen van het Zorg- en Veiligheidshuis. Midden-Brabant (ZVHMB) dagelijks mee bezig. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een regionale samenwerking tussen 9 regiogemeenten en ketenpartners op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en justitie.


Een speciaal team van het Zorg- en Veiligheidshuis, het team complexe casuïstiek, zoekt naar innovatieve manieren om overlast en crimineel gedrag aan te pakken. Daarnaast kunnen ketenpartners bij het Kennisknooppunt terecht voor informatie en advies. Daar wordt informatie van verschillende partners gebundeld, zodat hulpverleners kunnen zien of een persoon of gezin bekend is bij de aangesloten zorg- en veiligheidsinstellingen.


De ondertekeningsbijeenkomst vond plaats in het verzamelgebouw van het Zorg- en Veiligheidshuis aan de Spoorlaan 448 in Tilburg en werd geopend met een woord van welkom door burgemeester Noordanus, waarna door enkele medewerkers een inkijkje werd gegeven in hoe het Zorg- en Veiligheidshuis in de dagelijkse praktijk werkt. Na de ondertekening bouwden de partijen van de overeenkomst samen aan een piramide. Een robuust bouwwerk als stevig fundament voor de samenwerking.

Ondertekening overeenkomst Zorg- en Veiligheidshuis