Sociaal ondernemen: Ortho-Innovatief maakt al 10 jaar mensen blij

Terug naar nieuwsoverzicht

Ortho Innovatief is een Social Enterprise, ofwel een onderneming waarbij maatschappelijke impact centraal staat. Hun missie met het product dat zij maken: mensen te laten zitten die anders niet kunnen zitten of daarbij problemen ondervinden. Binnen het bedrijf werken ook mensen met een beperking. De hulpmiddelen voor mensen met een beperking zijn dus mede gemaakt door mensen met een beperking.

Samenwerking met ASVZ

ASVZ wil cliënten zo veel mogelijk mee laten doen in de maatschappij. Waar mogelijk door te werken binnen een echt bedrijf. ASVZ was binnen Ortho Innovatief bekent als klant; afnemer van rolstoelen. Toen Ortho Innovatief hoorde van de wens van ASVZ ontstond het idee cliënten van ASVZ een werkplek te bieden binnen Orhto-Innovatief. Er was weinig voorbereiding. ‘We zijn het gewoon gaan doen’, aldus Arie van Tienhoven, sociaal ondernemer. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het was even zoeken naar de juiste groep of type cliënten en passende werkzaamheden. Maar door het gewoon te doen, met elkaar te praten en steeds verbeteringen aan te brengen, biedt het bedrijf nu 10 werkplekken voor mensen met een afstand tot de maatschappij.

Duo Bob en Dirk binnen Ortho Innovatief

Bob en Dirk vertellen over hun samenwerking.

Van links naar rechts: Dirk en Bob

Dirk

Dirk, cliënt bij ASVZ en werkzaam bij Ortho Innovatief, is blij met het werk wat hij voornamelijk samen met Bob doet. In het begin had ik moeite met de werkzaamheden. Ik begon bijvoorbeeld met schoonmaken van de productie afdeling. Ik vond dat geen leuk werk en vroeg mijzelf af ‘waarom doe ik dit werk eigenlijk?’ Toen ik hoorde wat wij voor klanten kunnen betekenen door bijvoorbeeld een rolstoel op maat te maken, werd ik enthousiast. Ik zag in dat alle werkzaamheden om het maken van die stoel heen, belangrijk zijn. En dus ook mijn werk. 

Bob

Medewerkers die bij Ortho-Innovatief gaan werken weten dat ze samenwerken met collega’s die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bob, medewerker bij Ortho-Innovatief, werd gevraagd Dirk te gaan begeleiden. Dat vergde natuurlijk tijd en energie. Het was even zoeken naar de juiste manier van communiceren met elkaar. En zoeken naar de talenten die Dirk in zich heeft. Nu is Dirk werkvoorbereider. Bob: ‘Hierdoor kan ik mij beter richten op waar ik goed in ben’.

Van commercieel naar sociaal ondernemen

10 jaar geleden is Arie van Tienhoven de onderneming gestart. Eerst als puur commercieel bedrijf. Al na 3 jaar werd de keuze gemaakt sociaal te gaan ondernemen. Arie; ‘Niet omdat het moest maar omdat het kon. We leerden mensen met een beperking kennen tijdens het op maat vervaardigen van producten. Voorafgaand aan de productie vindt er namelijk een uitgebreid gesprek plaats waarin de uitgangspunten en wensen met de klant worden besproken. Vervolgens vindt er een zitanalyse plaats. En dan natuurlijk nog het aanmeten. Door dat persoonlijk contact leerden we de mensen echt kennen en ontdekten we dat ook zij talenten hebben en meer kunnen betekenen voor de maatschappij’.

Ortho Innovatief won in 2016 de Ondernemers prijs Midden-Holland.

Meer over Ortho-Innovatief

Samenwerken met ASVZ?

Wanneer iets niet vanzelfsprekend is, zoekt ASVZ altijd naar andere mogelijkheden. Samenwerken met het bedrijfsleven is daar een mooi voorbeeld van. Ondernemers geven met ons invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo maken we samen dingen mogelijk in het leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Of het nu geld is, materiaal, mankracht of uitwisseling van kennis: alles is welkom!

Meer informatie voor bedrijven