Gerard Cox geeft startsein sponsorloop Blijdorp 21 juni

Op vrijdag 21 juni organiseert ASVZ in samenwerking met Diergaarde Blijdorp een spetterende sponsorloop en aansluitend een veiling op het terrein van Diergaarde Blijdorp.

Olifant in Blijdorp

Iedereen die mee wil lopen is van harte welkom

De opbrengst van de loop is voor de olifanten, waar cliënten van ASVZ dagelijks voor zorgen. We willen graag met het bij elkaar gelopen geld een bijdrage leveren voor de aanschaf van een elektrische ruif. Het gebruik van deze ruif zal de olifanten stimuleren bij het zelf zoeken naar voedsel. Meer lezen over de olifanten? Kijk op www.diergaardeblijdorp.nl/dossierolifant

Hoe kan je je aanmelden?

Iedereen kan zich aanmelden door een mail te sturen naar eingenkamp@asvz.nl met daarin vermeld de naam van de deelnemer. Als u in één mail voor meerdere personen tegelijkertijd aanmeldt, geef dan duidelijk alle namen door. De inschrijving bedraagt € 5,00 per persoon. Het geld kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 25 RABO 0334 874 548, t.n.v. ASVZ, locatie Wielewaal, o.v.v.: aanmelding Olifantenloop.

Na aanmelding ontvangt u een sponsorformulier. U ontvangt per aangemelde deelnemer een formulier. De bedoeling is om zoveel mogelijk sponsors te zoeken: opa en oma, tantes en ooms, broer/zus, de buren, kennissen en vrienden. Iedereen die een bijdrage wil leveren is van harte welkom! Het ingevulde formulier kunt u, voorafgaand aan de start, inleveren bij medewerkers van de organisatie.

Op de dag zelf probeert u zoveel mogelijk rondjes te rennen op een uitgezet parcours over het terrein van Blijdorp. Het is ook mogelijk om direct een vast bedrag te schenken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van bovenstaand rekeningnummer. Graag bij de overschrijving vermelden: Olifantenloop schenking

We vinden het leuk als er veel publiek is om alle lopers flink aan te moedigen!

Francoise de Bruijn Teamleider ASVZ

Programma 21 juni

18.30 uur          Inloop en ophalen startnummer (als dat nog niet in je bezit is)

18.45 uur          Warming-up

19.00 uur          Startschot Gerard Cox en aanvang sponsorloop

20.00 uur          Einde sponsorloop en start veiling

21.00 uur          Afsluiting

Na afloop van de sponsorloop zal de veiling starten. Er gaan hele mooie artikelen onder de hamer en vanzelfsprekend gaat de gehele opbrengst naar de olifanten. Bij de veiling kan alleen betaald worden met contant geld. Als afsluiting zal bekend worden gemaakt wie de meeste rondjes heeft gelopen en wie het meeste geld heeft opgehaald. Deze deelnemers ontvangen een mooie prijs, aangeboden door Diergaarde Blijdorp.

Heeft u nog vragen? Bel Francoise de Bruyn mobiel : 06-12686425 of mail fwitdebruyn@asvz.nl  

Cliëntengroep aan het werk in Blijdorp