Samenwerkend leren en creëren in de Triple-C Werkplaats

Terug naar nieuwsoverzicht

Werken met Triple-C is nooit ‘af’. Elke dag leren we nog bij over hoe we het gewone leven zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Dat levert dus ook elke dag nieuwe uitdagingen en vragen op. Met al deze uitdagingen en vragen kunnen behandelaars, managers en teamleiders terecht bij de Triple-C Werkplaats. Triple-C programmaleider Dick van de Weerd en coach behandelsystemen Lucy Simons vertellen er meer over.

Op maat

Eind 2019 is de Triple-C Werkplaats geopend. ‘Online weliswaar – we hebben nog geen fysieke locatie’, vertelt Lucy Simons. ‘In de Werkplaats werken Dick van de Weerd en ik, samen met hoofd behandeling Hans van Wouwe, coaches behandeling, Triple-C systeemtrainers, managers en weerbaarheidstrainers. Behandelaars, managers en teamleiders met vragen over Triple-C kunnen ons mailen. Omdat elk behandelsysteem en elk team zijn eigen karakter heeft, bepalen we samen welke ondersteuning het beste past en wie dat oppakt. Op maat dus.’

De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Online en offline

Dick van de Weerd: ‘De komende jaren willen we uitgroeien tot een plek en platform waar professionals, cliënten en verwanten elkaar ontmoeten, inspireren, kennis delen en kennis creëren. Online én offline. Eerst voor ASVZ, maar later ook voor andere organisaties die bezig zijn met Triple-C. Ik zie het al helemaal voor me! Maar zover is het nog niet. We beginnen eerst bij onszelf. Triple-C is bij ASVZ ontstaan en uitgegroeid tot wat het nu is. We zijn de grondleggers. We zijn het dan ook aan onze stand verplicht om koploper te blijven: de organisatie waar Triple-C en ‘het gewone leven ervaren’ het beste tot hun recht komen. Voor cliënten en medewerkers.’ Lucy: ‘Daarom heeft ASVZ in de Triple-C Werkplaats alle expertise rondom Triple-C gebundeld. Met coaching en programmalijnen helpen we medewerkers, teams en systemen om met Triple-C te werken zoals het bedoeld is. In lijn met de visie en het model.’

"Samen willen we Triple-C vasthouden, versterken en doorontwikkelen."

Lucy Simmons Coach behandelsystemen ASVZ

Bruggen slaan

Een centraal punt, voor alle vragen over Triple-C. Dat klinkt als een vraagbaak of servicepunt. ‘Maar dat zijn we niet!’, aldus Dick. ‘Wij hebben niet alle wijsheid of antwoorden in pacht. We plakken ook geen pleisters op problemen, maar helpen managers, teamleiders, orthopedagogen en teams om met de Triple-C materialen, programmalijnen en coaching – hun eigen oplossingen te bedenken. De brug te slaan tussen de visie en de uitgangspunten van Triple-C, en de manier waarop ze vormgeven aan de behandeling en begeleiding. Daarbij gaat het steeds om samenwerkend leren en creëren.’

Kennis vasthouden, delen en creëren

De Triple-C Werkplaats biedt dus coaching voor teams en systemen die vragen hebben over de in- en uitvoering van Triple-C. ‘Maar dat is niet het enige’, vertelt Dick. ‘We hebben in de Werkplaats verschillende programmalijnen ontwikkeld om Triple-C vast te houden en door te ontwikkelen. Binnen en buiten ASVZ. Denk bijvoorbeeld aan sabbatical time voor de VIC Workhomes, extra ondersteuning bij problematische casuïstiek, en de Triple-C Systeemtraining die we intern en bij andere organisaties verzorgen.’
‘We zeggen wel vaker: een beetje Triple-C werkt niet’, aldus Lucy. ‘We helpen dan ook graag om Triple-C in- en uit te voeren zoals het bedoeld is: in de volle breedte. Met aandacht voor de menswaardige behandeling en begeleiding van cliënten, het verbindend organiseren daarvan én de coaching van medewerkers.’ Dick knikt: ‘Als dát lukt, krijgt Triple-C de plek die het verdient en de ruimte om succesvol te zijn.’

Meer informatie

Wil je meer informatie of contact met de Triple-C Werkplaats? Stuur dan een e-mail

triple-c@asvz.nl  We helpen je graag verder!

Meer weten over Triple-C, lees dan verder op de pagina over Triple-C.