Update corona

Terug naar nieuwsoverzicht

De verspreiding van het coronavirus gaat snel in Nederland. Ook bij ASVZ nemen de besmettingen onder personeel en cliënten toe. Wij volgen de situatie op de voet en passen indien nodig maatregelen aan. Ouders en verwanten ontvangen deze week via de woning een brief met informatie over een aantal ontwikkelingen. Deze informatie kunt u ook hier lezen.

Maatregelen per locatie bekijken

We bekijken per locatie of de maatregelen die nu gelden, moeten worden aangescherpt. Dat verschilt per locatie en hangt af van de situatie en de risico’s die cliënten en medewerkers lopen. Bijvoorbeeld voor cliënten die niet de 1,5 meter afstand kunnen houden, gelden andere maatregelen dan voor degenen die dat wel kunnen. Alle maatregelen zijn bedoeld om het virus zo goed mogelijk te bestrijden. Daarnaast blijven we de algemene maatregelen en hygiënevoorschriften volgen, zoals die door de overheid en het RIVM zijn ingesteld.

Mondkapjes

ASVZ gaat het gebruik van mondkapjes op de locaties uitbreiden. Per locatie kunnen de richtlijnen voor het gebruik van mondkapjes door medewerkers verschillen, omdat we zo veel mogelijk aan willen sluiten bij de behoeften en gezondheid van bewoners. Daarnaast doen wij een dringend beroep op bezoek om een mondkapje te dragen op de woning. U dient zelf een mondkapje mee te nemen als u op visite komt.

Corona-adviesgroep

Er is bij ASVZ een corona-adviesgroep. Daarin zitten artsen, sectormanagers, managers van ondersteunende diensten en medewerkers infectiepreventie. De adviesgroep komt minimaal 1 keer per week bij elkaar. De voorzitters van de centrale cliëntenraad en van de ondernemingsraad sluiten ook aan. Zo zijn de medezeggenschapsorganen altijd goed geïnformeerd. De voorzitter van de adviesgroep overlegt dagelijks met de voorzitter van de raad van bestuur.

Speciale corona-afdeling voor regio Zuid-Holland-Zuid

Iedere veiligheidsregio in Nederland moet een speciale corona-afdeling instellen, een zogenaamde cohortafdeling. Dit is een voorziening waar mensen worden opgenomen, die besmet zijn met het coronavirus én niet thuis kunnen blijven of in een ziekenhuis kunnen worden opgenomen. ASVZ is binnen de regio Zuid-Holland-Zuid aangewezen als instelling die een cohortvoorziening moet bieden, speciaal voor mensen met een beperking binnen deze regio. Wij treffen momenteel voorbereidingen om op onze revalidatieafdeling De Schakel op de Merwebolder in Sliedrecht, deze verpleegafdeling in te richten. Mocht het straks nodig zijn dat we patiënten uit de regio hier verplegen, dan zullen cliënten van De
Schakel een andere plaats krijgen. Alles is er uiteraard op gericht om voor iedereen veilige zorg te bieden en risico op besmetting te beperken. We hopen natuurlijk dat de cohortvoorziening niet in gebruik genomen hoeft te worden, maar we zijn wel voorbereid. Er worden dan ook geen aanvragen voor een revalidatieplek geweigerd.

Meer weten?

De actuele maatregelen en een overzicht van veelgestelde vragen kunt u vinden op onze informatiepagina voor ouders en verwanten. Daarnaast is er ook veel informatie voor cliënten beschikbaar, zoals nieuwsbrieven, informatie over de luisterlijn en veelgestelde vragen. De brief lezen die naar ouders en verwanten is verstuurd? Klik hier.