Voor kerst een boosterprik voor alle cliënten die willen

Terug naar nieuwsoverzicht

De GGD heeft vorige week de eerste coronaboosterprik gezet. Ook alle cliënten en medewerkers van ASVZ die dat willen, krijgen voor kerst een boosterprik.

Waarom een boosterprik?

Een boosterprik is een extra vaccinatie tegen COVID-19. Zo’n 84 procent van de Nederlanders ouder dan 18 jaar is volledig gevaccineerd. De boosterprik komt bovenop deze eerdere vaccinaties en versterkt de werking. Cliënten en medewerkers van ASVZ die dat willen, krijgen een boosterprik met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Nu de coronabesmettingen fors stijgen, moeten mensen die het meest risico lopen goed beschermd blijven tegen het virus. De coronavaccinatie werkt nog steeds goed tegen ernstig ziek worden. Wel neemt de bescherming van een vaccinatie tegen besmet raken en besmettelijk zijn na verloop van tijd iets af. Dat zien we terug in de besmettingscijfers.

Boosterprik voor cliënten Verblijf met behandeling

De planning van de boosterprik voor alle cliënten van Verblijf met behandeling van 18 jaar en ouder die willen, is als volgt:

  • Dinsdag 7 december: Waardenland
  • Woensdag 8 december: Rotterdam
  • Donderdag 9 december: Brabant

Op de prikdag gaat in de desbetreffende regio niemand naar dagbesteding. Zo voorkomen we dat het prikteam voor een dichte deur komt te staan.

Boosterprik voor cliënten Verblijf en Ouderinitiatieven

Ook cliënten van Verblijf en Ouderinitiatieven kunnen als zij dat willen een boosterprik krijgen. Het medische team van ASVZ zal deze prik dan zetten. De vaccins zijn besteld en de voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Meer informatie volgt.

Boosterprik cliënten Ondersteuning Thuis

Cliënten van Ondersteuning Thuis ontvangen net als alle andere mensen in Nederland een uitnodiging voor de boostervaccinatie bij de GGD. De overheid bepaalt de volgorde. Eerst zijn de oudsten en meest kwetsbaren aan de beurt.

Meer weten over coronavaccinatie?

Op de website corona.steffie.nl vindt u een filmpje met eenvoudige uitleg. Meer informatie vindt u op de website coronavaccinatie.nl of je kunt bellen naar 0800-1351.

Informatie over het coronavirus

Bent u cliënt of bent u ouder/familie van iemand die bij ASVZ woont of dagbesteding heeft? Op onze website staat veel informatie over het coronavirus: