Zorginstellingen werken samen bij inzet van externe deskundigen

Terug naar nieuwsoverzicht

Op initiatief van Ipse de Bruggen gaan zeven zorginstellingen in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang samenwerken bij de verplichte inzet van externe deskundigen. Het gaat daarbij om Gemiva-SVG Groep, Ipse de Bruggen, ’s Heeren Loo (regio’s Zuidwest-Nederland, Noordwijk en Zuid-Holland- Noord), Middin, Philadelphia, Raamwerk en ASVZ. De inzet van een externe deskundige is verplicht als er sprake is van onvrijwillige zorg die langer dan zes maanden duurt.

De nieuwe Wet zorg en dwang is 1 januari 2020 van kracht geworden. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillig zorg krijgen. Zo dient bij de derde verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg verleend wordt een externe deskundige te worden ingeschakeld. Als externe deskundige kan optreden een arts voor verstandelijk gehandicapten, een psychiater, een gezondheidspsycholoog, een orthopedagoog-generalist of een verpleegkundige als het een cliënt betreft met een verstandelijke beperking. De externe deskundige heeft aantoonbare ervaring in het voorkomen en afbouwen van onvrijwillige zorg, is niet in dienst van of gedetacheerd bij de zorgaanbieder van de cliënt en is ook niet op andere wijze betrokken bij de cliënt.

Speciaal voor dit fotomoment hebben de cliënten Stefan en Juan van De Boei uit Vlaardingen van Ipse de Bruggen deze 1,5 meter pen gemaakt, zodat op gepaste afstand de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend.

Samenwerking

De zeven zorginstellingen richten gezamenlijk het Bureau regionale samenwerking Wzd op. Dit bureau met twee vaste medewerkers zorgt voor een juiste, eenduidige en efficiënte inzet van externe deskundigen bij de betrokken organisaties.

Ilse van Esch, directeur Zorg bij Ipse de Bruggen: ‘’De samenwerking is gericht om onvrijwillige zorg op een verantwoorde manier vorm te geven. De samenwerking met de zeven zorgorganisaties was echter geheel vrijwillig. De deelnemende organisaties maken afspraken over de manier van werken en elke organisatie stelt naar evenredigheid van het aantal aanvragen een aantal externe deskundigen beschikbaar. We zijn heel erg blij dat met dit initiatief zoveel organisaties meedoen.’’

"Deze samenwerking maakt het mogelijk om de consultatie van een deskundige in te roepen bij iemand die te maken heeft met zorg waar hij of zij geen toestemming voor geeft. Een arts of orthopedagoog die met een collega van een andere instelling mag meekijken en adviseren over gedwongen zorg, kan het verschil maken. We gaan dit met interesse volgen en zijn benieuwd wat deze vorm van collegiale consultatie oplevert."

Maarteke Erkens, manager Zorgondersteuning & Ontwikkeling bij ASVZ

22.000 cliënten

De zeven zorginstellingen hebben jaarlijks gezamenlijk te maken met ruim 22.000 cliënten, op wie de Wet zorg en dwang van toepassing kan zijn. De verwachting is dat ruim 2800 keer per jaar een extern deskundige ingeschakeld zal moeten worden.