ZorgSamen MVS ondersteunt inwoners met een Wmo-indicatie

Terug naar nieuwsoverzicht

ZorgSamen MVS is de naam van het samenwerkingsverband waarin ASVZ samen met Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak inwoners met een Wmo-indicatie van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ondersteunt. Cliënten krijgen begeleiding en dagbesteding op alle levensterreinen, zoals opgroeien, werken, wonen, levensvaardigheden en sociaal contact.

Tekenen contract

Op 4 juni werd met gepaste afstand, een feestelijk tintje en taart de naam van het nieuwe samenwerkingsverband ZorgSamen MVS onthult en het contract getekend met ROGplus. Onder andere de wethouders die verantwoordelijk zijn voor o.a. zorg in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam waren daarbij aanwezig. De onthulling was voor alle partijen ook de gelegenheid om nader kennis te maken met de maatwerkgerichte werkwijze van ZorgSamen MVS.

Handen schudden kan nu even niet. Daar hadden Anton van Genabeek, directeur ROGplus (links) en Arnold van Doorn, bestuurder ZorgSamen MVS (rechts) een corona proof oplossing voor. Op de achtergrond v.l.n.r. Patricia van Aaken (wethouder Schiedam), Corine Bronsveld (wethouder Maassluis) en Jacky Silos (wethouder Vlaardingen).

Meedoen in de stad, met ondersteuning op maat

“Wij geloven dat iedereen er toe doet. Daarom zetten we de ondersteuningsbehoefte van de persoon centraal.”, zegt Arnold van Doorn, bestuurder van ZorgSamen MVS en Pameijer. “Dat uitgangspunt zal niet alleen een positief effect hebben op het welzijn van die persoon. Maar kan ook bijdragen aan de beweging naar een inclusieve samenleving. We willen hiermee bijdragen aan het ontzorgen van individuele burgers, wijken en daarmee ook het lokale bestuur van de drie gemeentes.”

ZorgSamen MVS werkt aan een samenleving waar mensen met een chronische ziekte of beperking zo goed en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in hun eigen omgeving. Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen MVS is gericht op het versterken van eigen kracht, het omgaan met belemmeringen, het versterken van het eigen netwerk en het naar vermogen leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving. Dat doen we samen met de lokale partners in de wijk en/of in de stad.

Aanvragen Wmo-ondersteuning

ZorgSamen MVS ondersteunt in opdracht van ROGplus de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen MVS sluit aan op de missie van ROGplus en wij kijken uit naar de verdere samenwerking”, zei Anton van Genabeek, directeur ROGplus, tijdens de bijeenkomst.

Een aanvraag voor hulp of ondersteuning gaat via ROGplus. Deze organisatie voert namens de gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Wmo uit. Een consulent van ROGplus bekijkt samen met de cliënt of Wmo-ondersteuning passend is. Als dat zo is, dan meldt de consulent de cliënt aan bij ZorgSamen MVS.

Ontstaan samenwerkingsverband

De vijf zorgorganisaties (ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak) schreven in 2019 gezamenlijk in op een Wmo aanbesteding van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wonnen deze aanbesteding. Iedere organisatie brengt haar eigen specialisme in. In januari 2020 begon het vorm geven van de visie, de werkwijze, samenwerkingsafspraken onderling en binnen hun netwerken. Ondertussen ondersteunen medewerkers van ZorgSamen MVS verschillende cliënten met hun ondersteuningsvragen.