Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bouwsteen 1

De medewerkers en mensen met een beperking praten samen over de zorg en ondersteuning. Iedereen die zorg en ondersteuning krijgt, heeft een eigen plan. In dit plan staan de afspraken over de zorg en ondersteuning die nodig is. Begeleiders maken dit plan samen met de mensen met een beperking en hun verwanten. Samen gaan zij in gesprek over de doelen van de mensen die zorg en ondersteuning krijgen. En over wat zij belangrijk vinden.

Verbeterpunten 2021

We bespreken de volgende verbeterpunten vanuit het kwaliteitsrapport 2021 bij bouwsteen 1.

  1. Wonen en werken kunnen meer van elkaar leren en samenwerken.
  2. Alle plannen (voorheen individueel plan) moeten kloppen en compleet worden.
  3. Een aantal punten rondom de Wet zorg en Dwang (WZD) moet opgepakt worden.
  4. We onderzoeken waarom de ervaren ernst van incidenten gemiddeld hoger scoort
  5. Alle nieuwe medewerkers (intensieve zorg) volgen een weerbaarheidstraining.
  6. Cliënten moeten beter begeleid worden als het gaat om de mogelijkheden van mediawijsheid.

Dichtbij zinvol werk

Bij het gewone leven ervaren hoort een betekenisvolle werk/daginvulling. Net als voorgaande jaren blijft ASVZ zich inzetten om meer arbeidsmatige werkplekken ‘binnen’ en ‘buiten’ ASVZ te creëren.

Met name de mentaliteit van deze medewerkers bevalt heel goed, ze zijn veel positiever en komen echt met een lach naar het werk. Daarom zou ik tegen bedrijven zeggen; kijk eens naar de mogelijkheden en ga in gesprek met ASVZ’.

- Eigenaar Staalidee

"Vanaf het moment dat Charissa dagbeleving op de woning kreeg, merkten we een enorm verschil. Ze was veel alerter en genoot van de dingen om haar heen. Dus toen het team omwille van de cliënten voor dagbeleving op de woning koos, stond ik daar meteen helemaal achter."

- Paul, vader van Charissa

Hulpmiddelen bij plan bespreking

Een cliënt is bij de plan-bespreking aanwezig, behalve als de cliënt dit zelf anders wil. De cliënt nodigt zelf uit wie hij of zij bij het gesprek over zijn plan wil hebben. Om de betrokkenheid van cliënten te vergroten, maakt de begeleider samen met de cliënt een uitnodiging voor de plan-bespreking en een agenda.

Om cliënten voor te bereiden op een plan-bespreking zijn er diverse hulpmiddelen aanwezig. Zoals een folder en animatie. In het bewonerstijdschrift en nieuwsbrieven is dit bekend gemaakt. Niet iedereen weet deze materialen al goed te vinden of te gebruiken. Hier blijven we aandacht voor hebben.

"Tekeningen als hulpmiddel bij de plan bespreking zijn prettig. Ik kan wel lezen, maar zo begrijp ik het beter!"

- Cliënt

Werken met ONS

Vanaf 1 april 2023 gebruikt ASVZ ONS om rapportages in te maken. Ook staat hierin het plan van de cliënt. Vanaf 2022 zijn medewerkers volgens een 8-stappenplan voorbereid om te gaan werken met ONS. Naast e-learnings, spiekbriefjes en webinars werden medewerkers geïnformeerd door de ONS-journaals met razende reporter Ricardo.

Cliënten melden zelf incidenten MIP

In 2020 had de centrale cliëntenraad (CCR) van ASVZ een wens. De wens is dat cliënten zelf incidenten kunnen melden, zonder hulp van een begeleider. In 2021 is een proef gestart. Het doel is dat alle cliënten binnen ASVZ zelf incidenten kunnen melden. Op papier of digitaal. Zodat zij hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Hiermee willen de inbreng van cliënten vergroten bij het melden en leren van incidenten.

Uit de interne audits in 2021 en 2022 blijkt dat cliënten vaak nog niet betrokken zijn bij het melden, analyseren en leren van incidenten. Ook blijkt dat cliënten vaak niet weten wat een MIP is en dat er een MIP is ingevuld.

In 2022 is met cliënten, locaties, medewerkers en sectorale cliëntenraden gepraat over de proef. Wat gaat goed en wat kan beter? Conclusies:

  • Het zelf incidenten kunnen melden vinden (bijna) alle cliënten goed
  • De proef past bij de ASVZ-waarde: “we zetten de cliënt écht centraal”
  • De inbreng van de kant van de cliënt is vergroot

We gaan vanaf september 2023 in heel de organisatie starten met het zelf melden van incidenten. Er is een animatie om meer uitleg te geven over het melden.

Ervaringsverhaal melden MIP

Femke woont op een locatie van ASVZ in Breda. Zij is een van de eerste cliënten die zelf een incident heeft gemeld. "Van de begeleiding hoorde ik over de proef."' vertelt Femke. 'Ik heb toen zelf een incident gemeld. De begeleiding heeft mij geholpen het incident in te vullen op de computer. Hiervoor hebben ze alle tijd genomen. Mijn teamleider heeft mijn melding later met mij besproken. Ze had hierover contact gehad met de orthopedagoog en manager. Ik vond het gesprek best moeilijk, maar het gaf ook opluchting. Mijn boosheid zakte weg omdat ik het kon melden. Ik voelde me gehoord. En ik heb gemerkt dat begeleiding tijd maakt, als er iets ergs gebeurt. De begeleiders zijn zich heel bewust van het incident wanneer de cliënt dit zelf meldt. Ook kunnen ze dan hierop verbeteren. Ik vind het goed dat je zelf een incident kunt melden. Als je er niet zelf met de begeleiding uitkomt, is het fijn om het zo te kunnen doen. Als het nodig is, zal ik zeker weer melden."

"Ik heb voor het eerst zelf een MIP gedaan. Ik vond het gesprek best moeilijk, maar het gaf ook opluchting. Mijn boosheid zakte weg omdat ik het kon melden. Ik voelde me gehoord."

- Cliënt (deelt ervaring uit de proef)

Onderzoek ernst incidenten

‘Goede zorg gaat om vertrouwen geven, ook na een incident’

Soms gaan er dingen niet goed. En als er iets mis gaat, doen we een MIP, Melding Incident Personen, om van te leren. In het meldformulier vragen we hoe de medewerker het incident beleefd heeft. Een medewerker geeft een score tussen 1 en 10. In 2021 kreeg de ervaren ernst van de incidenten gemiddeld een hogere score. We gaan onderzoeken waarom de ervaren ernst van incidenten gemiddeld hoger scoort in het meldformulier.

Ervaren ernst 1-10

Er is een top 20 gemaakt van locaties die in 2021 sterk stegen in ervaren ernst. Op vijf locaties is de score in 2022 verder gestegen. Met deze vijf locaties is contact met de driehoek (teamleider, orthopedagoog en sectormanager) gelegd. Er is aanvullende ondersteuning aangeboden zoals coaching, training, weerbaarheidstraining en Risico evaluatie en inventarisatie .

Bouwsteen-1-Onderzoek-stijging-ernstwaarde.pdf

Dalende agressie incidenten

De MIP agressie commissie heeft een overzicht gemaakt van cliënten waarbij het aantal Agressie incidenten in 2022 sterk is gedaald. En was benieuwd naar het verhaal erachter en stelde de volgende vraag aan de begeleiders van vier van deze cliënten: Wat heeft gemaakt dat er minder incidentmeldingen zijn? Hieronder een korte weergave van de antwoorden:

Wisseling personeel

“Wow, mooi om de cijfers zo inzichtelijk te zien. De cliënt waar het om ging is eind 2021 verhuisd. Op zijn vorige woning waren er veel wisselingen qua personeel en was hij angstig voor andere cliënten. Nu woont hij op een woning waar hij meer veiligheid ervaart door personeel en medebewoners.”

Verhuizing

“Wat een succes inderdaad, ik heb dit ook aan de moeder teruggekoppeld en zij had dit al een lange tijd opgemerkt. Ze vindt het superfijn dat het goed met hem gaat. Fijn dat hij zulke stappen heeft gemaakt en dat de verhuizing en uiteindelijk de begeleiding zo’n positieve invloed heeft gehad.”

Gewone leven ervaren

“Naar mijn inzicht is het succesverhaal dat de begeleiders de cliënt als eigen persoon zien. We hebben de cliënt met open armen ontvangen en hebben onze eigen weg gevonden en bewandeld. We geven veiligheid en nabijheid wanneer de cliënt dat nodig heeft. De cliënt mag en kan op de locatie zichzelf zijn en begeleiders doen altijd hun best om de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie te waarborgen waarbij fixatie het uiterste hulpmiddel is.”

Prikkelverwerking

“We hebben aandacht gehad voor de prikkelverwerking. Dit is in kaart gebracht met een onderzoek door de therapeut. Er is een adviesgesprek geweest waar direct lijnen uitgezet zijn. De begeleiding en het dagritme hierin sluit nu beter aan. Daarnaast krijgt hij medicatie die hem wat ondersteunt in de prikkelverwerking, is het team stabieler dan voorheen en is er minder onduidelijkheid in het dagprogramma/dagbesteding doordat er geen instabiliteit meer is door corona. Dit is voor de cliënt heel fijn.”

Weerbaarheidstraining

"Mensen denken bij het woord weerbaarheid vaak aan rollen op de mat – het aanleren van fysieke vaardigheden. Maar dat is maar een klein onderdeel van de weerbaarheidstrainingen bij ASVZ. Mentale weerbaarheid is minstens zo belangrijk. Naast trainingen voor medewerkers geeft het team weerbaarheid sinds kort ook trainingen aan medewerkers én cliënten en ook aan ouders/verwanten." vertelt teamleider Alex van Poorten. "In een weerbaarheidstraining leer je omgaan met conflicten. Deze trainingen zijn verplicht voor begeleiders die op intensieve groepen staan, maar doel is ook medewerkers van reguliere groepen te trainen. Want er kunnen overal situaties ontstaan waarbij iemand weerstand biedt."

In 2021 schreven we op dat de weerbaarheidstrainingen niet altijd konden doorgaan, medewerkers niet kwamen opdagen of dat er niet fysiek geoefend kon worden met elkaar. Niet alle medewerkers volgde hierdoor de weerbaarheidstraining.

Er zijn 239 nieuwe zorgmedewerkers op intensieve zorg gestart. Hiervan hebben 192 medewerkers (80,6%) een geldig certificaat weerbaarheid.

Gelukkig is er in 2022 een flinke inhaalslag gemaakt. We gaan weer richting het niveau van voor corona. Het totaal aantal medewerkers op intensieve zorg is 1.314, waarvan 906 collega's (68,9%) een geldig certificaat weerbaarheid hebben.

Aandachtspunt is laat afmelden voor de training door een probleem in het rooster. We onderzoeken hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen dat medewerkers prioriteit kunnen geven aan het bijhouden van hun bevoegd-bekwaamheden ondanks ad-hoc roosteruitdagingen?

Er komt ook een film over weerbaarheid. Hiermee willen we medewerkers in reguliere sectoren laten kennismaken met weerbaarheid. De film is opgenomen en wordt tweede kwartaal gedeeld met alle medewerkers.

‘Wat de kern is van onze lessen? Merken dat je stress hebt, weten dat dat erbij hoort, en het omzetten in iets moois. Stress kan er juist voor zorgen dat je snel goede beslissingen neemt. Als je die rust voelt, straal je dat ook uit naar cliënten.

- David, weerbaarheidstrainer

Skills-bus

"Om bevoegd en bekwaam te blijven voor het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen, moeten medewerkers de handeling iedere twee jaar opnieuw aftoetsen. Ook is dit altijd een moment voor het opfrissen van de vaardigheden. We merkten dat medewerkers meestal snel klaar zijn omdat ze de handelingen nog goed beheersen. Vaak moeten ze een eind reizen om naar het skillslab te komen en dat vonden we niet efficiënt. Daarom zijn we gaan kijken naar een manier waarbij het skillslab dichter in de buurt is voor alle medewerkers. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op de skills-bus."

Mediawijsheid

Ook bij cliënten met een lager niveau moeten mogelijkheden onderzocht worden om digitale middelen in de communicatie in te zetten. Door corona is het gebruik in een stroomversnelling gekomen. Veel cliënten zijn online gebleven (onbegeleid en onbewust) en hiermee ook onbeschermd. Als we weten waar ze gebruik van maken, op welke manier en wat het ze oplevert dan weten we hoe we het kunnen ondersteunen. Bekijk het mooie filmpje het gespreksverslag van een bijeenkomst van een sectorale cliëntenraad.

Interne dialoog bouwsteen 1

Versterken: 1. Wonen en werken kunnen meer van elkaar leren en samenwerken.
Versterken:
2. Alle plannen moeten kloppen en compleet worden.
Vasthouden:
3. Een aantal punten rondom de Wet zorg en Dwang (Wzd) moet opgepakt worden.
Vasthouden:
4. We onderzoeken waarom de ervaren ernst van incidenten gemiddeld hoger scoort.
Vasthouden:
5. Alle nieuwe medewerkers (intensieve zorg) volgen een weerbaarheidstraining.
Versterken:
6. Cliënten moeten beter begeleider worden als het gaat om de mogelijkheden van mediawijsheid.

Tijdens de lockdown in de coronaperiode is veel samengewerkt. Wonen en werken hadden meer contact met elkaar. Elkaar kennen is beter voor de samenwerking. We zien en merken nu dat de samenwerking weer wat terugloopt. Er ligt inmiddels een voorstel bij de Ondernemingsraad (OR). We willen medewerkers een groter dienstverband (meer uren) aanbieden. Hiermee vergroten we de ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. En dit maakt de samenwerking tussen wonen en werk beter.

Deelnemers aan de dialoog zijn hoopvol dat het nieuwe systeem ONS helpt om alle plannen op orde te houden. Je hoeft geen handtekening meer te zetten. Dit zorgt ervoor dat plannen die besproken zijn meteen gebruikt worden. En het zorgt voor minder administratie bij medewerkers.

Er is veel geïnvesteerd in (hulp)middelen voor cliënten. Om cliënten voor te bereiden op de planbespreking en de mogelijkheden van mediawijsheid. Het meest belangrijk blijft om er samen over te praten. Hierbij moeten we medewerkers coachen en ondersteunen om dit gesprek te kunnen voeren. Dit zien we ook bij het thema Wzd. Alleen de e-learling Wzd volgen is niet genoeg. Het gesprek met elkaar voeren zorgt voor verdieping en het eigen maken van het thema.

ASVZ gelooft in nabijheid. De nabijheid van de manager is belangrijk om vast te houden. Zoals aansluiten bij het teamoverleg. Of een rondetafelgesprek organiseren en/of mee-eten op de woning. We zien een wisselwerking tussen bouwsteen 1 en 3. De nabijheid van de manager is belangrijk om medewerkers te begeleiden na bijvoorbeeld een incident. Nabijheid is belangrijk voor het behoud van medewerkers.

Het tijdig inplannen van weerbaarheidstrainingen zien we als een belangrijk punt om te voorkomen dat medewerkers de training afzeggen door roosterproblemen.