MIP-meldingen

Samen met jou proberen begeleiders altijd zo veilig mogelijk te werken. Maar soms gaat er toch iets mis. Van deze gebeurtenis maken we een melding: een MIP. Dit staat voor Melding Incident Personen. Ook bewoners kunnen een MIP invullen.

Wat is een MIP?

Het doel van een MIP is dat begeleiders en cliënten met elkaar bespreken wat er niet goed is gegaan. Zo kunnen we dingen in de toekomst voorkomen. En verbeteren we samen de kwaliteit van de zorg.

Een MIP is bedoeld om van te leren. Het is geen klacht!

We bespreken meldingen met cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers. Ook in de dagrapportage kunnen cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers de gebeurtenis teruglezen. 

Thuis op de computer.jpg

Proef: zelf een MIP-melding invullen

In 2021 kunnen bewoners ook zelf gebeurtenissen melden. Nog niet alle woningen van ASVZ doen mee. Want dit is een proef. Het doel van de proef is: de inbreng van de cliënt vergroten in het leren van incidenten. Als de proef slaagt, gaan meer woningen meedoen. 

Als jouw woning meedoet aan de proef, heb je dit gehoord. Jouw bewonersraad, sectorraad, teamleider of begeleider heeft je dit verteld. Zij weten ook wat er met een melding gebeurt. Heb je vragen? Praat dan met je begeleider. 

Doet jouw woning mee? En wil je een gebeurtenis melden? Klik dan op de blauwe knop hieronder. Dan opent het formulier. Bedankt voor het melden! 

Klik hier voor het formulier.

Informatie: MIP-meldingen

Hieronder vind je informatie over MIP-meldingen. Je kunt de folder lezen en ook beluisteren. Of lees of beluister het artikel uit het online bewonerstijdschrift van ASVZ.

Folder

Klik hier.

Luisterbestand folder

Klik hier.

Artikel bewonerstijdschrift

Klik hier.

Nazorg

Misschien maak je een gebeurtenis mee, waar je over wil praten. Omdat je de situatie als vervelend of spannend hebt ervaren. Je kan praten met je persoonlijk begeleider of de teamleider. Maar dit kan ook met de orthopedagoog of cliëntvertrouwenspersoon. Geef aan met wie jij wil praten! 

Praten.png