Onze kwaliteit

We doen waar we sterk in zijn: het op maat ondersteunen van mensen met een beperking. We zijn gewend om mee te denken op alle aspecten van een goed leven. Of dit nu gaat om 24-uurszorg, begeleidingsmomenten of ondersteuning in thuissituatie. We leveren professionele zorg die op een aandachtige manier wordt gegeven.

Visie op kwaliteit

Wat wij nastreven is dat cliënten een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Een fijn huis, leuk werk, lichamelijke en geestelijke gezondheid, relaties en meedoen zijn van wezenlijk belang. Het gesprek dat wij met de cliënt, diens verwanten en met elkaar aangaan is onmisbaar voor goede zorg- en dienstverlening. De speerpunten, geformuleerd door de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, worden omgezet naar doelen die worden getoetst en geëvalueerd. Dit doen we o.a. door middel van toetsingen, uitgevoerd door cliënten, ouders, en medewerkers. We maken inzichtelijk wat we doen. Dit bevordert het kwaliteitsbewustzijn en de professionele deskundigheid van de medewerkers.

Kwaliteitsrapport

We laten ons kwaliteitsmanagement systeem jaarlijks toetsen op de nomen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Sinds 2007 is ASVZ HKZ gecertificeerd. Een kwaliteitssysteem garandeert niet automatisch de kwaliteit van bestaan van cliënten, maar staat wel ten dienste ervan. Wat wij willen is het hart van de zorg bewaken.

Lees hier het kwaliteitsrapport 2021
Voorkant kwaliteitsrapport 2021.jpg

HKZ gecertificeerd

We laten ons kwaliteitsmanagement systeem jaarlijks toetsen op de nomen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Sinds 2007 is ASVZ HKZ gecertificeerd. Een kwaliteitssysteem garandeert niet automatisch de kwaliteit van bestaan van cliënten, maar staat wel ten dienste ervan. Wat wij willen is het hart van de zorg bewaken.