Voor medewerkers

ASVZ-medewerkers kunnen via deze link inloggen op het Portaal.

Klik hier voor het Portaal van ASVZ.

Vertrouwenspersoon medewerkers

Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar zijn voor medewerkers die een ingrijpend incident hebben meegemaakt of vastlopen in een situatie, en hierover vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is. Het kan hierbij gaan om agressie, ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere schokkende gebeurtenissen. In geval van een arbeidsconflict kan iemand ondersteuning krijgen van een mediator.

Werkwijze
De vertrouwenspersoon behandelt de inhoud van de gesprekken natuurlijk uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk.  Dit is echter niet hetzelfde als totale geheimhoudingsplicht. Bij zeer ernstige misdrijven volgens het wetboek van strafvordering geldt een aangifteverplichting voor iedereen, ook voor vertrouwenspersonen. Er zijn dus wettelijke bepalingen die de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon beperken.

Vertrouwenspersonen zijn:

Schilderen (vierkant)

Ondernemingsraad (OR)

De OR is een medezeggenschapsorgaan en is belangenbehartiger van medewerkers en organisatie.

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad advies- en instemmingsbevoegdheid met betrekking tot voorstellen vanuit de raad van bestuur.

De OR van ASVZ heeft 21 leden. Zij komen uit alle regio’s van de organisatie en vertegenwoordigen zoveel mogelijk verschillende functies.

De OR krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris en een secretaresse. Het secretariaat van de OR is bereikbaar via e-mail or@asvz.nl.