Voor medewerkers

Inloggen op het Portaal voor medewerkers kan via onderstaande link met de bij de medewerker bekende gegevens.

Portaal

Vertrouwenspersoon medewerkers

Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor medewerkers die een ingrijpend incident hebben meegemaakt en hierover vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is. Het kan hierbij gaan om agressie, ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere schokkende gebeurtenissen. In geval van een arbeidsconflict kan iemand ondersteuning krijgen van een mediator.

Vertrouwenspersonen zijn:
O. Bouwhuis 06 - 51 11 18 32
W. van Koot - de Reuver 06 - 22 49 98 10 (extern)
J. Kortum 06- 53 39 61 67

Schilderen (vierkant)

Ondernemingsraad (OR)

De OR is een medezeggenschapsorgaan en is belangenbehartiger van medewerkers en organisatie.

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad advies- en instemmingsbevoegdheid met betrekking tot voorstellen vanuit de raad van bestuur.

De OR van ASVZ heeft 21 leden. Zij komen uit alle regio’s van de organisatie en vertegenwoordigen zoveel mogelijk verschillende functies.

De OR krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris en een secretaresse. Het secretariaat van de OR is bereikbaar via e-mail or@asvz.nl.