Zeggenschap en medezeggenschap

Door zeggenschap en medezeggenschap hebben cliënten meer invloed op hun eigen leven. Zij kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de hulp die iemand krijgt van ASVZ. Of over hoe dingen geregeld zijn in de woning en op het werk of dagbesteding. Dit is bij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) zo geregeld.

Lees hier meer over de Wmcz 2018

Zeggenschap

Bij zeggenschap gaat het om het leven van de cliënt zelf. Dingen die voor iemand belangrijk zijn worden in overleg met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger opgeschreven in het Individueel Plan (IP).

Medezeggenschap

Bij medezeggenschap gaat het over meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat begint al op de woning of dagbesteding. Cliënten kunnen meepraten over zaken die voor de groep belangrijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld op het bewonersoverleg. 

Vormen medezeggenschap

Bij ASVZ zijn verschillende vormen van medezeggenschap: 

  • Lokale Cliëntenraad (LCR)
    In de Lokale Cliëntenraad (LCR) praten cliënten samen met de teamleider van de woning of een dagbestedingslocatie en geven advies.
  • Regioraad
    In de Regioraad praten cliëntvertegenwoordigers met de sectormanager en geven advies.
  • Centrale Cliëntenraad: 
    In de Centrale Cliëntenraad vergaderen cliënten en verwanten met de raad van bestuur en brengt advies uit aan het bestuur.

Lees in deze folder meer over medezeggenschap bij ASVZ
logo's raden.JPG