De Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een deelraad cliënten (CCRc) en een deelraad vertegenwoordigers (CCRv). De leden van de CCRc en CCRv denken en praten mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van ASVZ. Ze bespreken deze onderwerpen met elkaar en met de bestuurder.

Werkwijze van de CCR

De Centrale Cliëntenraad krijgt adviesvragen en informatie van de raad van bestuur van ASVZ. In de wet staat beschreven waar zij over mee mogen praten en beslissen.
De centrale cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht en gewoon adviesrecht. Daarnaast mogen ze ook ongevraagd advies geven aan het bestuur.

Verzwaard en gewoon adviesrecht

Wat is het verschil tussen verzwaard en gewoon adviesrecht? Het verzwaard adviesrecht gaat over voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging, ontspanning, kwaliteit, klachtenregeling van cliënten, instellingsbesluit en regels voor cliënten. Het gewoon adviesrecht gaat over onderwerpen, zoals veranderingen in de doelstelling of grondslag van ASVZ, begroting en jaarrekening of het stoppen of toelaten van cliënten.


Meer weten over de onderwerpen van het verzwaard en gewoon adviesrecht?

Bekijk dan de bewaarkaart of de versie met de pictogrammen.

Ondersteuning

De leden van de Centrale Cliëntenraad worden ondersteund door een ambtelijk secretaris en een coach. Zij krijgen en kerstpakket, mogen meedoen aan vrijwilligersbijeenkomsten en scholingsbijeenkomsten, hebben eenmaal per jaar een etentje en krijgen een vacatievergoeding voor reis-, print- en aanwezigheidskosten.

ASVZ CVR groeps portret_07-10-2019-3077.jpg

Leden van de CCRv

De leden van de deelraad verwanten zijn:

 • Peter Brandenburg (voorzitter)
 • Gert Kranenburg (vice-voorzitter)
 • Ton van den Dries
 • Hans Bax
 • Raymond Simons
 • Nathalie Mooren
 • Kees de Bruine
 • Ad Verdoorn (penningmeester)

Leden van de CCRc

De leden van de deelraad cliënten zijn:

 • Steven Boussen (voorzitter)
 • Yvette de Leeuw van Weenen
 • Esther Bijkerk
 • Marvin Manse
 • Iris Schoel
 • Bert van Moerkerken
 • MP
Centrale Clientenraad overleg.jpg

Downloads

Download Lees voor

Jaarplan 2021

Download Lees voor

Jaarverslag 2020

Download Lees voor

Jaarplan 2020

Download Lees voor

Jaarverslag 2019

Download Lees voor

Wet zorg en dwang - veel gestelde vragen

Download Lees voor

Wet zorg en dwang - verslag

Download Lees voor

Wet zorg en dwang - presentatie

Contact

Heeft u een vraag aan de Centrale Cliëntenraad? Dan kunt u per mail contact opnemen: ccrasvz@asvz.nl

Heeft u een vraag aan de deelraad cliënten? Dan kunt u contact opnemen met Angelina Weers, coach van de Centrale Cliëntenraad deelraad cliënten. Bereikbaar op: