De Lokale Cliëntenraad

In de Lokale Cliëntenraad (LCR) praten cliënten samen met de teamleider van de woning of het werk.

Waarover praat de LCR?

De Lokale Cliëntenraad praat namens alle cliënten van de woning of het werk. Ze praten over onderwerpen die over hun eigen woning of werk gaan. Onderwerp van gesprek zijn bijvoorbeeld vaak de huisregels, schoonmaak, voeding, vrijetijdsbesteding of veiligheid. Via een achterban briefje geeft de LCR advies aan de SCR of stelt een vraag. Het antwoord komt ook per brief terug.

schoonmaken.jpg (2)

Ondersteuning van een coach

Een coach helpt bij het voorbereiden, het vergaderen en de uitwerking van de vergadering. De teamleider geeft informatie en vraagt de cliënten om advies. Zij vraagt bijvoorbeeld wat er verbeterd kan worden.